virtueel-uithangbord-onderneming

Article

Een virtueel uithangbord voor uw onderneming? 

Wees gewaarschuwd voor de dwingende informatieplicht

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2020

Tegenwoordig is het quasi een must om uw onderneming ook online in de verf te zetten. Weet dat uw website of Facebookpagina transparant moet zijn over bepaalde gegevens. Het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet immers in een aantal informatieplichten waaraan elke website moet voldoen, met name: (handels)naam, adres, contactgegevens, RPR, ondernemingsnummer en btw-nummer. Indien van toepassing, moet u ook het vergunningsstelsel en de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de beroepsorganisatie waarbij u bent ingeschreven (inclusief de beroepstitel en een verwijzing naar de beroepsregels) en de onderschreven gedragscodes vermelden. Indien u een webshop uitbaat, gelden nog meer informatieplichten.

De verplichte informatie moet bovendien permanent beschikbaar en makkelijk terug te vinden zijn. Een gangbare en aanvaarde praktijk is om deze informatie op te nemen in een permanente strook onderaan uw website.

Het belang van een gebruiksvriendelijke website die alle nodige informatie bevat, kan alleen maar benadrukt worden. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar vergroot ook het vertrouwen van de bezoeker in uw onderneming. Daarnaast voert de FOD Economie ook effectief controles uit. Bij miskenning van de informatieplicht riskeert u een boete die kan oplopen tot 10.000 EUR. 

 

Gepubliceerd op 29/01/2020
Liesl Molinarolli, lmolinarolli@deloitte.com

Did you find this useful?