actualiteiten-januari-2021

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief januari 2021

In deze editie: Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft | Het getrouw beeld van de jaarrekening 2020 | Brexit - Bewijs van oorsprong van goederen | Bonusbeleid - Goede afspraken maken goede vrienden | Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

Actualiteiten, januari 2021

Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft
De maatschap is al decennia lang een gekende structuur om familiaal vermogen over te dragen. De voorbije jaren hebben een aantal wetgevende initiatieven er toe geleid dat maatschappen aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen.

Het getrouw beeld van de jaarrekening 2020
Met het oog op de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen vormt het continuïteitsprincipe één van de steunpilaren van het Belgisch boekhoudrecht. Zo moeten de waarderingsregels die bij de oprichting van de vennootschap werden vastgelegd in principe jaarlijks onverkort worden toegepast.

Brexit - Bewijs van oorsprong van goederen
De Britse en Europese onderhandelaars sloten op de valreep op 24 december een principeakkoord over de toekomstige Brits-Europese relaties, waarbij de oorsprong van de goederen vanaf 1 januari 2021 een belangrijk aandachts­punt is op het vlak van handel. 

Bonusbeleid - Goede afspraken maken goede vrienden
Weldoordachte KPI’s vormen een fundamentele bouwsteen voor de creatie van een stevig loonhuis binnen uw onderneming. Ze zijn noodzakelijk om een goed kader te creëren voor het performance management, zowel op korte als lange termijn.

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Wanneer een echtgenoot eigen goederen met voorbehoud van vruchtgebruik schenkt aan zijn of haar kinderen, worden de kinderen in principe volle eigenaar ervan na het overlijden van de echtgenoot-schenker. Het vruchtgebruik van de geschonken goederen komt dus niet toe aan de langstlevende echtgenoot, tenzij de echtgenoot-schenker dit expliciet zou hebben voorzien in de schenkingsakte.

Did you find this useful?