bonusbeleid-goede-afspraken-maken-goede-vrienden

Article

Bonusbeleid 

Goede afspraken maken goede vrienden

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2021

Weldoordachte KPI’s vormen een fundamentele bouwsteen voor de creatie van een stevig loonhuis binnen uw onderneming. Ze zijn noodzakelijk om een goed kader te creëren voor het performance management, zowel op korte als lange termijn.

In onze vorige editie onderstreepten we reeds de noodzaak om KPI’s SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te formuleren. Daarnaast is een doordachte formalisering van het bonusbeleid eveneens onontbeerlijk. Indien de afspraken niet schriftelijk worden verankerd, bestaat er immers een groot risico op onduidelijkheid, wat zowel voor de werkgever als voor de werknemer een negatieve impact kan hebben.

Schriftelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid, maar ook flexibiliteit. Wil u zich als werkgever niet zomaar verbinden aan een bonusbeleid van onbepaalde duur, meldt dan duidelijk dat het huidige beleid geen verworven recht creëert in hoofde van de werknemer en u uw discretionaire bevoegdheid behoudt rond het al dan niet (jaarlijks) opzetten van een bonusplan. Gaat u voor een langetermijnbonusbeleid en wil u als werkgever via periodieke evaluatiemomenten de KPI’s bijwerken, voorzie dan in de mogelijkheid tot bijsturing in de bonusovereenkomst. Vermijd zo dat een werknemer die geconfronteerd wordt met een eenzijdige aanpassing van zijn/haar loonvoorwaarden, zich beroept op de regels van het impliciet ontslag om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een beëindigingsvergoeding te vorderen.

Een schriftelijk en duidelijk bonusbeleid dat zekerheid en voorspelbaarheid creëert, kan bovendien een extra stimulans vormen voor uw medewerkers om hun vooropgestelde doelen zelfs te overtreffen.

 

Gepubliceerd op 27/01/2021
Evelien Smeyers, esmeyers@deloitte.com

Did you find this useful?