bedrijfsfiets

Article

De bedrijfsfiets

Een interessante verloningstechniek

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2018

Werknemers gebruiken voor hun woon- werkverplaatsingen steeds frequenter de fiets. Werkgevers kunnen hier handig op inspelen door hen als onderdeel van het verloningspakket een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen.

Omdat de gezondheidsvoordelen onmiskenbaar zijn, heeft de wetgever in een uitermate fiscaal interessante behandeling voorzien. Het voordeel alle aard dat verbonden is aan een bedrijfsfiets die ook voor privéverplaatsingen gebruikt mag worden, wordt immers bij de werknemer niet belast, en is volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Deze gunstige fiscale en sociaalrechtelijke behandeling veronderstelt wel dat de fiets ook gebruikt wordt voor woon- werkverplaatsingen.

De werkgever die de fiets ter beschikking stelt, kan de werknemer bijkomend een voor hem aftrekbare en voor de werknemer vrijgestelde fietsvergoeding van maximaal 0,23 cent per kilometer toekennen. De overige kosten die de werkgever maakt om verplaatsingen met de fiets te stimuleren, zoals het installeren van een fietsenstalling, aanschaffen van fietskledij, … zijn zelfs 120 % aftrekbaar.

Bovendien hoeft de werkgever zich bij de keuze van de bedrijfsfiets niet te beperken tot de klassieke stadsfiets. Ook elektrische fietsen en speedpedelecs komen in aanmerking, waardoor de bedrijfsfiets ook een interessant alternatief vervoersmiddel wordt voor werknemers die een grotere woon- werkafstand te overbruggen hebben.

Emilie Ickroth, eickroth@deloitte.com

Did you find this useful?