naamloze-vennootschap

Article

Binnenkort NV’s met één aandeelhouder en/of één bestuurder?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2018

In navolging van de BVBA, die vandaag reeds door één persoon kan worden opgericht, waarbij de enig vennoot vaak ook enig zaakvoerder is, zal het binnenkort wellicht mogelijk worden om een NV op te richten met slechts één aandeelhouder en/of één bestuurder.

De huidige wetgeving vereist dat een NV steeds minstens twee aandeelhouders heeft. Dit op straffe van opheffing van de beperkte aansprakelijkheid wanneer een situatie met één aandeelhouder langer dan één jaar aanhoudt. Het verwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet de mogelijkheid om een NV op te richten met één aandeelhouder.

OOk zal met de invoering van het nieuwe wetboek de huidige verplichting wegvallen om, naargelang het aantal aandeelhouders in de NV, minstens twee of drie bestuurders te benoemen. In de toekomst zal het dus mogelijk zijn om een NV te besturen met slechts één bestuurder.

Bovenstaande wijzigingen, die voor heel wat vennootschappen een aanzienlijke vereenvoudiging met zich mee kunnen brengen op vlak van structuur en organisatie, worden verwacht in te gaan vanaf 1 januari 2019 voor de nieuw op te richten vennootschappen en vanaf 1 januari 2020 voor de bestaande NV’s.

Charlotte Stynen, cstynen@deloitte.com

 

Did you find this useful?