btw-controles

Article

De btw-controles op vandaag

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2018

Het aantal btw-controles waarbij de btw-administratie een nieuwe en diepgravende aanpak introduceert (datamining, opvragen onderliggende stukken, gegevens kopiëren uit uw softwaresysteem) is fors toegenomen.

Daarnaast merken we dat bij veel controles de ‘klassieke’ vragen (btw- aftrek auto, GSM, bewijs vrijstelling, …) ook nog steeds aan bod komen.

Ondernemingen actief in de bouwsector

De bouwsector is momenteel het voorwerp van doelgerichte controles. Vaak is daarbij het voornaamste aandachtspunt de toepassing van de verlaagde tarieven. Er wordt nagegaan of deze wel terecht werden toegepast en of alle formaliteiten vervuld werden. Zo niet wordt bijkomend btw, boeten en interesten ingevorderd.

Ook de toepassing van de regeling medecontractant wordt onder de loep genomen, evenals de uitgereikte kredietnota’s. Verschillen tussen offerte en eindfactuur moeten kunnen verantwoord worden, en bovendien wordt op projectbasis nagegaan wat de kosten zijn in verhouding tot de gerealiseerde omzet.

Gezien de complexiteit zijn strikte procedures noodzakelijk, die ervoor moeten zorgen dat alle verantwoordingsstukken bijgehouden worden.

Claire Verstraete, cverstraete@deloitte.com

Did you find this useful?