maatschap

Article

De maatschap wordt een boekhoudplichtige niet- anonieme onderneming

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2018

Door de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april 2018 zal elke maatschap bestempeld worden als ‘onderneming’.

Gevolgen van deze wet?

Elke maatschap moet worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ook de maatschappen die als enig doel de instandhouding en aangroei van een familiepatrimonium beogen. Net zoals vennootschappen zal de maatschap dan een ondernemingsnummer ontvangen.

Elke maatschap moet voortaan een boekhouding bijhouden passend bij de aard en de omvang van haar ‘bedrijf’.

Vanaf wanneer?

Voor maatschappen opgericht vanaf 1 november 2018 geldt de nieuwe wetgeving meteen. De reeds bestaande maatschappen en deze die vóór1 november 2018 worden opgericht, hebben tijd tot en met 30 april 2019 om zich in regel te stellen.

Concrete impact?

Inschrijving in de KBO

Deze impliceert de bekendmaking van het bestaan van de maatschap, met vermelding van haar naam en maatschappelijke zetel. Bijkomende regelgeving zal bepalen welke gegevens concreet consulteerbaar zullen zijn.

Boekhoudplicht

Voor vele maatschappen wordt nu al een beknopte boekhouding gevoerd, waarbij een jaarlijkse vermogenstoestand en resultaatsbepaling wordt opgemaakt. Of deze werkwijze voldoende is om te voldoen aan de nieuwe boekhoudplicht, moet bijkomende wetgeving nog verder uitklaren.

Wij verwachten dat voor maatschappen waarvan de omzet niet hoger ligt dan 500.000 EUR (excl. btw), de eventuele bijkomende verplichtingen minimaal zullen zijn. Voor maatschappen met een hogere omzet, zullen de verplichtingen wellicht omvangrijker worden.

Conclusie

De administratie rondom een maatschap wordt wellicht iets uitgebreider. Het is nu nog belangrijker om consequent de administratie van de maatschap (waaronder boekhouding) bij te houden en jaarlijks een algemene vergadering te organiseren. De maatschap wordt ook iets minder discreet.

Voor een meer gedetailleerde toelichting, kan u terecht op onze website: www.deloitte.com/be/private-governance (artikel: De burgerlijke maatschap is steeds een onderneming).

Stéphane Windels, swindels@deloitte.com

Did you find this useful?