robotics

Article

Robotics binnen de finance organisatie

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2018

Anno 2018 zien we een grote diversiteit aan robots. Vooral in de industrie, waar hele productielijnen worden geautomatiseerd. Ook consumenten nemen steeds meer robots in huis zoals grasmaaiers en stofzuigers. Maar wat doen robots in een finance organisatie? En hoe kan u, als CFO, gebruik maken van Robotic Process Automation (RPA)?

Wie zijn die robots die mijn finance team komen versterken?

Een RPA is een  softwareprogramma dat het mogelijk maakt om digitale processen op een geautomatiseerde manier uit te voeren. Alle repetitieve processen waarvoor een klavier, muis en logisch voorgedefinieerde stappen nodig zijn, kunnen worden gedaan door RPA. Denk bijvoorbeeld aan systematisch valideren van btw-nummers van klanten, het stockbeheer of opvolging van klantentegoeden.

Take the robot out of the human

De grote kracht van RPA schuilt in de mogelijkheid om de robot als het ware uit de mens te halen. Mensen voeren vaak repetitieve taken uit, waardoor ze hun capaciteiten niet optimaal benutten.

RPA biedt de mogelijkheid om routinetaken te automatiseren en medewerkers van de finance-afdeling tijd te geven om te focussen op die taken waar ze écht het verschil kunnen maken.

Een voorbeeld is het automatisch aanmaken van nieuwe leveranciers in het boekhoud- of ERP-pakket. Dit proces vereist het handmatig invullen van meerdere gegevensvelden en kent daarnaast een aantal controlepunten; zo moet er onder andere worden nagegaan of de bankrekening klopt. De robot kan, nadat hij daar instructies voor gekregen heeft, het volledige stappenplan afronden en dit op alle uren van de dag en elke dag van de week. Doet zich echter een anomalie voor, dan wordt een foutmelding gegenereerd. Het is pas op dat moment dat een menselijke tussenkomst verwacht wordt.

Extensie van de mens

Automatisering gaat vaak gepaard met een kritische noot omtrent de impact ervan op  de tewerkstelling. Toch heeft automatisatie nooit eerder geleid tot het volledig vervangen van mensen. Ook in geval van de finance organisatie is dit niet aan de orde. Een goede RPA zal als extensie van de mens fungeren en zal met andere woorden een hulpmiddel zijn om efficiënter te werk te gaan.

Naar de toekomst toe zal RPA steeds krachtiger worden. Met technologieën als ‘Machine Learning’ en ‘Artificial Intelligence’ wordt RPA slimmer en kan het op meer taken toegepast worden. Met deze technologieën kan een RPA bijvoorbeeld data verzamelen uit meerdere systemen en gestructureerd weergeven aan de gebruiker.

Curriculum vitae van de robot

De robot brengt een aantal voordelen met zich mee waarvan het toenemen van efficiëntie de meest zichtbare is. Daarnaast verkleint de RPA de mogelijkheid op fouten in het proces en is er altijd een audit trail beschikbaar. Een goed geprogrammeerde RPA kan zowel hoge efficiëntie als hoge kwaliteit leveren en 24/7 functioneren. Alle parameters in beschouwing genomen, bedraagt de kostprijs van een robot zo’n 10 % van wat een werknemer in België kost. Niettegenstaande RPA op vandaag nog bij een minderheid van de (middel)grote ondernemingen ingang heeft gevonden, blijkt uit een enquête die we lieten uitvoeren dat 74 % van de bevraagde CFO’s RPA op hun radar heeft staan.

Een robot in dienst nemen

Benieuwd hoe u uw financiële processen efficiënter kan maken met een robot?

Aarzel vooral niet om contact op te nemen.

Ulrike Debels, udebels@deloitte.com
Charles Palmieri,
chpalmieri@deloitte.com

Wat is RPA niet?

 • artificiële intelligentie of stemherkenning en antwoordsoftware
 • wandelende, sprekende autobots
 • fysieke machines die documenten verwerken.

Wat kan RPA wel?

 • gestructureerde data uit documenten filteren
 • emails en bijlagen openen
 • inloggen op web-applicaties
 • bestanden en folders verplaatsen
 • databases lezen en aanvullen
 • als/dan-regels volgen
 • formulieren invullen
 • rapporten genereren
 • informatie van het web verzamelen
 • berekeningen maken.

Did you find this useful?