wees-voorbereid-op-een-no-deal-brexit

Article

Wees voorbereid op een (no-deal) brexit!

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2019

Door de laatste verlenging van de brexit-deadline zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wellicht ten laatste op 31 oktober 2019 verlaten, met of zonder deal. Dit bijkomend uitstel biedt ondernemingen de uitgelezen kans om zich alsnog hierop voor te bereiden.

Deal – No-deal?

Deal: Als het (huidige) terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd, begint er een overgangsperiode te lopen tot 31 december 2020, die maximaal nog tot 31 december 2022 kan worden verlengd. In deze periode blijft het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU-regels volgen maar zetelt het niet meer in de EU-organen.

No-deal: Als het uittredingsakkoord niet wordt goedgekeurd vóór 31 oktober 2019 en de onderhandelingsperiode niet nogmaals wordt verlengd, dan krijgen we een harde brexit met zeer zware gevolgen voor zowel het VK als de EU.

Maak uw commerciële contracten brexitproof

Commerciële contracten kunnen beïnvloed worden bij een (deal en no-deal) brexitscenario. Zowel contracten met een medecontractant uit het VK als contracten die worden uitgevoerd in het VK worden best nagezien. Idem voor contracten die onrechtstreeks gelinkt zijn aan het VK, bijvoorbeeld doordat ze de doorverkoop betreffen van producten die werden aangekocht in het VK.

Belangrijk hierbij is dat een brexitscenario onder meer door de Britse High Court niet wordt weerhouden als een situatie van overmacht en dus in principe geen reden vormt voor de beëindiging of herziening van een contract. Dit onderstreept des te meer het belang van het brexitproof maken van uw overeenkomsten.

Volgende aspecten verdienen hierbij bijzondere aandacht:

  • Beëindigingsclausule: kan de brexit op zich een reden zijn om de overeenkomst te beëindigen wegens gebrek aan of verstoorde economische waarde voor u of voor uw medecontractant?
  • Aanpassingsclausule: is een eenzijdige prijsherziening toegestaan?
  • Leveringsconditie: wie draagt het risico van verhoogde transportkosten, bijkomende douaneformaliteiten en de daarbij aansluitend mogelijke vertragingen in de levering?
  • Valuta, licenties en vergunningen, intellectuele eigendom:
    is een bijkomende registratie in de UK nodig?

Brexit en GDPR

Net op het ogenblik dat veel ondernemingen klaar zijn met hun GDPR-oefening, zal de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en het VK wijzigen als gevolg van de brexit. Na de brexit wordt het VK immers een derde land.

Indien hierover geen akkoord wordt afgesloten tussen de EU en het VK en u een samenwerking met een Britse softwarepartner, transportpartner, leverancier, etc. wenst verder te zetten, moeten de partijen bijkomende waarborgen stellen, bijvoorbeeld via ‘standard contractual clauses’. Dit is een bijzondere dataverwerkingsovereenkomst.

Indien hierover wel een akkoord tussen de EU en het VK wordt bereikt, zullen deze bijkomende waarborgen in principe niet noodzakelijk zijn.

Voorbereidende maatregelingen BE en UK-administratie bij een no-dealscenario

In België werd het wetsontwerp over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord goedgekeurd op 27 maart 2019. De tijdelijke beginselen opgenomen in deze wet zouden van toepassing zijn indien geen akkoord wordt bereikt en voorziet in maatregelen met betrekking tot asiel en migratie, energie, werk, sociale zaken, financiën en economie.

Het VK heeft een ontwerp gepubliceerd van de post-brexitinvoertarieven die in de UK van toepassing worden gedurende 12 maanden in geval van een harde brexit. De invoerrechten worden in 87 % van de gevallen tot een 0 % recht gereduceerd. In geval van een harde brexit zal elke EU-onderneming die goederen invoert naar/uitvoert vanuit de UK moeten beschikken over een UK EORI-nummer. Dit kan nu al aangevraagd worden via de website van HMRC.

Gepubliceerd op 16/07/2019
Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com

Conclusie

Gezien een no-dealscenario nog steeds waarschijnlijk is, blijft de boodschap om uw verschillende commerciële transacties met het VK in kaart te brengen (Incoterms, contractuele afspraken, …) en de nodige voorbereidingen te treffen (aanvraag btw/EORI-nummer, aanvraag douanevergunningen, aanpassen contracten, …).

Did you find this useful?