zijn-cateringkosten-klantenevenement-aftrekbaar

Article

Zijn cateringkosten op een klantenevenement aftrekbaar?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2019

Voor inkomstenbelastingen geldt als algemene regel dat beroepsmatig gemaakte receptiekosten slechts voor 50 % aftrekbaar zijn. Vorig jaar heeft de Minister van Financiën echter bevestigd dat deze aftrekbeperking niet geldt wanneer de kosten gemaakt worden voor een verkoop bevorderend evenement, waardoor een aftrek ten belope van 100 % aanvaard werd. Dit standpunt was uiterst welkom gezien de hopeloos verdeelde rechtspraak ter zake.

Het Hof van Cassatie kwam in twee recente arresten echter tot de tegenovergestelde conclusie. Zij oordeelde immers dat traiteurkosten, die kaderen in een ruimer geheel van kosten gemaakt voor publicitaire evenementen, niet kunnen beschouwd worden als publiciteitskosten en dus toch slechts voor 50 % aftrekbaar zijn. Voor het Hof van Cassatie telt dus enkel de aard van de kosten ongeacht de intentie waarvoor ze gemaakt zijn. Bijgevolg heerst op vandaag opnieuw grote onzekerheid over de fiscale behandeling van dergelijke kosten. Het zou de rechtszekerheid dan ook ten goede komen mocht de minister van Financiën hierover op korte termijn duidelijkheid scheppen of mocht er een wetgevend initiatief genomen worden.

Voor btw geldt dat kosten van logies, spijzen en dranken, maar ook kosten van onthaal 100 % aftrekbaar zijn als ze gemaakt worden voor een kwalificerend publicitair evenement. Dit op voorwaarde dat het publicitair karakter voldoende aangetoond kan worden.

Gepubliceerd op 16/07/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?