belgische-private-stichting-als-controlestructuur

Article

De Belgische private stichting als controlestructuur

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2020

U wenst uw familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie, maar wenst nog controle te behouden. In deze context worden vermogensbestanddelen vaak ondergebracht in een controlestructuur zoals een maatschap of een Nederlands Stichting Administratiekantoor (‘STAK’). Wordt de Belgische private stichting door recente wetswijzigingen eindelijk een echte concurrent?

Door gebruik te maken van een controlestructuur wordt de economische en juridische eigendom over de aandelen opgesplitst. De certificaten van de controlestructuur geven recht op de vermogenswaarde van de achterliggende aandelen, inclusief eventuele inkomsten zoals dividenden. Dit vertegenwoordigt de economische waarde. Het bestuur van de controlestructuur zal op haar beurt het beheer over de gecertificeerde aandelen uitoefenen zoals de stemrechten van de aandelen. Hier spreken we over de juridische eigendom. Zo wordt een vermogensplanning opgezet met behoud van controle.

Traditioneel wordt vaak teruggegrepen naar een Nederlandse STAK als controlestructuur. Het vernieuwde vennootschapsrecht heeft de Belgische private stichting echter aantrekkelijker gemaakt door te voorzien dat een Belgische private stichting, net als haar Nederlandse variant, voortaan kan worden bestuurd door één bestuurder tegenover drie in het verleden. Daarnaast valt een Belgische private stichting ook niet onder de (gewijzigde) Kaaimantaks waardoor deze niet moet worden gemeld in de aangifte personenbelasting.

Bij het besturen van de STAK moet ook altijd rekening worden gehouden met haar zetel van werkelijke leiding. Dit betekent dat het bestuur in principe vanuit Nederland zal moeten worden georganiseerd, wat de nodige aandachtspunten met zich meebrengt. In de praktijk betekent dit dat vaak een trustkantoor wordt ingeschakeld voor het aanhouden van een adres in Nederland en het verder opvolgen van de dagdagelijkse taken zoals bijvoorbeeld het ontvangen van post op de maatschappelijke zetel. Hieraan zijn uiteraard de nodige kosten verbonden.

Zowel de Belgische als de Nederlandse STAK zijn fiscaal transparant, worden opgericht bij notariële akte en zijn onderworpen aan de nodige administratieve verplichtingen. Hierbij legt Nederland nog net iets meer discretie aan de dag voor wat betreft de publicatie van juridische akten (bv. oprichtingsakte).

We kunnen dus besluiten dat de Belgische private stichting ondertussen een waardig alternatief is voor de Nederlandse STAK. Omdat deze echter minder bekend is in de context van certificering maakt onbekend blijkbaar soms toch onbemind.

 

Gepubliceerd op 27/07/2020
Stef Van Eysendeyk, svaneysendeyk@deloitte.com

Did you find this useful?