kern-veerkrachtig-leiderschap

Article

De kern van veerkrachtig leiderschap?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2020

In volle crisis stabiliteit van en in uw onderneming nastreven is een ware uitdaging. Hoe blijft u trouw aan uw ondernemingswaarden en -strategie, maar maakt u tegelijkertijd uw bedrijf voldoende wendbaar om de uitdagingen die de crisis met zich meebrengt het hoofd te bieden?

Deloitte onderscheidt vijf kernkwaliteiten van veerkrachtig leiderschap die bepalen of u in overlevingsmodus dan wel in groeimodus handelt in moeilijke tijden, en dit ongeacht de omvang van de impact van COVID-19 op uw bedrijf.

Design from the heart and the head

Hoe toont u uw personeel, klanten, leveranciers en netwerk dat u het beste met elk van hen voor heeft terwijl u tegelijkertijd harde financiële beslissingen moet nemen? De uitdaging bestaat erin om oplossingen te vinden die tegelijk uw strategie ondersteunen én het hart van uw organisatie dienen.

Put the mission first

Als bedrijfsleider wordt u midden in huidige crisis geconfronteerd met tal van problemen en vraagstellingen. Met respect voor de waarden en de missie van hun bedrijf weten veerkrachtige leiders de meest urgente problemen te filteren en hierrond snel actie te ondernemen. Ze zien opportuniteiten in de beperkingen die momenteel opgelegd worden, vertalen deze in innovatieve ideeën en weten hun teams hic et nunc te (re-)organiseren om zo sterker uit de crisis te komen.

Aim for speed over elegance

Veerkrachtige leiders zijn vastberaden en treden doortastend op; zo nodig op basis van onvolledige informatie. Gedurfde maatregelen nemen is vaak belangrijker dan het zoeken naar een perfecte oplossing. Of zoals Marc Twain ooit zei “Continuous improvement is better than delayed perfection”.

Own your narrative

Wees transparant over de huidige (harde) realiteit, maar schets tegelijkertijd een beeld van een boeiende toekomst en de weg hiernaar, waar uw stakeholders zich kunnen in vinden en u in ondersteunen. Anticipeer op het informatievacuüm om de verspreiding van verkeerde informatie en geruchten tegen te gaan.

Embrace the long view

Veerkrachtige bedrijfsleiders blijven gefocust op wat er aan de horizon ligt, reiken de hand aan de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt en anticiperen op nieuwe businessmodellen die hierdoor waarschijnlijk zullen ontstaan. Ze geven vorm aan het ‘nieuwe normaal’ en creëren zo vertrouwen en stabiliteit binnen hun ecosysteem.

In volle crisis zetten veerkrachtige leiders extra in op bovenstaande vijf kerneigenschappen. Op deze manier versterken ze de impact op hun bedrijf, waardoor ook de heropstart vlotter verloopt. Hierbij moeten drie tijdsbestekken in parallel gemanaged worden:

  • Respond: Beheers de huidige crisissituatie en verzeker de continuïteit van uw bedrijf.
  • Recover: Leer uit de huidige crisissituatie en kom hier versterkt uit.
  • Thrive: Geef vorm aan het ‘nieuwe normaal’ en bereid uw onderneming hierop voor.

 

Gepubliceerd op 27/07/2020
Anne-Line Servaes, aservaes@deloitte.com

Did you find this useful?