actualiteiten-juni-2018

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief juni 2018

In deze editie: Het belang van strategische planning voor uw bedrijf | Financiering van kmo’s: “Wet Laruelle” bijgeschaafd | Werknemers voordelig laten delen in de winst | De taal van uw factuur | Verkorte opzeggingstermijnen | De nieuwe erfwet wijzigt schenking tussen echtgenoten

Actualiteiten, juni 2018

Het belang van strategische planning voor uw bedrijf
Een Europese studie van Deloitte bij familiebedrijven toont het belang aan van een goed onderbouwde strategie. 57 % van de respondenten gaf aan dat ze een formeel, gedocumenteerd strategisch plan hebben voor het komende jaar of de komende drie jaar, dat voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Financiering van kmo’s: “Wet Laruelle” bijgeschaafd
De wet van 21 december 2013 over de financiering van kmo’s, ook wel de “wet Laruelle” genoemd, werd eind 2017 aangepast. De evaluatie ervan had namelijk een aantal mogelijke verbeterpunten aan het licht gebracht.

Werknemers voordelig laten delen in de winst
Recent heeft de wetgever een nieuw systeem van winstparticipatie ingevoerd, waarbij het voor een onderneming mogelijk wordt om op een voordelige manier aan haar werknemers een deel van de winst na belastingen uit te keren als bonus, zonder dat zij aandeelhouders worden of enig stemrecht in de vennootschap verwerven.

De taal van uw factuur
Het taaldecreet verplicht bedrijven met een exploitatiezetel in Vlaanderen om hun in het Nederlands op te stellen. Zo niet is de factuur nietig.

Verkorte opzeggingstermijnen
Zoals reeds aangekondigd in het Zomerakkoord vorig jaar, worden de opzeggingstermijnen van werknemers met een beperkte anciënniteit ingekort.

De nieuwe erfwet wijzigt schenking tussen echtgenoten
Een schenking tussen echtgenoten maakt het mogelijk een tot uw eigen vermogen behorend goed aan uw huwelijkspartner te schenken. Deze schenking kan ook wederzijds zijn, waarbij elke partner een eigen goed aan de ander schenkt. Wanneer u het niet wenselijk acht om uw kinderen (nu reeds) te betrekken bij uw successieplanning, biedt deze planningstechniek een interessante oplossing.

Did you find this useful?