strategische-planning

Article

Het belang van strategische planning voor uw bedrijf

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2018

Een Europese studie van Deloitte bij familiebedrijven toont het belang aan van een goed onderbouwde strategie. 57 % van de respondenten gaf aan dat ze een formeel, gedocumenteerd strategisch plan hebben voor het komende jaar of de komende drie jaar, dat voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Bedrijfsmodellen staan onder druk

Onder druk van internationalisering en digitalisering krijgen bepaalde bedrijfsmodellen het moeilijk om rendabel te blijven. Bijna de helft van de respondenten verwacht dan ook om in de komende 2 tot 3 jaar onderworpen te worden aan disruptie.

Een kwart schat het als realistisch in om marktaandeel te verliezen aan nieuwe spelers. Toch kunnen ondernemers inspelen op veranderende markten en de opportuniteiten en bedreigingen die ermee gepaard gaan erkennen voordat het te laat is. Vandaag neemt 63 % van de ondernemers disruptie dan ook mee in het strategisch plan.

Retailers, e-commerce en het belang van weloverwogen keuzes

In de retailsector bijvoorbeeld komt het businessmodel van vele spelers onder druk te staan. Enerzijds wordt de markt gekenmerkt door een consolidatiebeweging, waardoor de macht van grote spelers, zoals Ahold Delhaize, steeds toeneemt. Daarnaast heeft ook e-commerce een grote impact. Denk bijvoorbeeld aan spelers zoals Bol.com en Zalando, die het retaillandschap de laatste jaren sterk veranderd hebben.

De Belgische retailmarkt kende de laatste jaren slechts een beperkte omzetgroei. Opmerkelijk is dat de negatieve omzetevolutie van fysieke winkels (meer dan) gecompenseerd wordt door een jaarlijkse toename van de online bestedingen (+ 11 % in 2017 tegenover het jaar daarvoor). De groei van online retailers wordt gedreven door het veranderende consumentengedrag. De veeleisende consument is op zoek naar transparantie en wil steeds prijzen, producten, merken, etc. kunnen vergelijken. De moderne consument maakt tijdens zijn zoektocht geen verschil meer tussen kanalen waardoor de grenzen tussen online en offline vervagen.

De sleutel tot een succesvolle e-commercestrategie voor retailers is dan ook om de consument centraal te plaatsen. Het resultaat is veelal een geïntegreerde omnichannelstrategie, waarin het aankoopproces van de consument vergemakkelijkt wordt en de grenzen tussen online en offline vervagen. De klant kan bijgevolg moeiteloos bewegen over de verschillende kanalen heen.

Goede omnichannelstrategieën voldoen aan alle klantenverwachtingen in de customer- journey, van het informatie inwinnen, over aankoop tot after-service. Een sterke omnichannelstrategie creëert toegevoegde waarde voor de klant en kan tot een substantieel concurrentieel voordeel leiden.

Omnichannel vormt echter geen heilige graal om de steeds beter geïnformeerde en veeleisende klanten te bedienen. Er bestaat geen ‘one-size-fits-all’ oplossing en niet alle producten lenen zich evengoed tot online verkoop. Een verregaande omnichannelstrategie past daarom niet bij elk businessmodel. Een bedrijf kan ervoor kiezen om gebruik te maken van bestaande e-commerceplatformen met breed bereik (bv. Storesquare) eerder dan een eigen e-s hop op te zetten, of om bewust afstand te doen van het e-commercegebeuren. In dat geval is kiezen niet verliezen, maar winnen.

De voordelen van een onderbouwde strategie

Niet alleen bij retailers is het strategisch plan van belang. Een weloverwogen strategie zorgt voor focus, bereidt de onderneming voor op de toekomst, laat toe om gerichte keuzes te maken en de passende resources in te zetten. Aandacht voor  marktsegmentatie en tendensen dienen permanent aanwezig te zijn. Het aftoetsen en kritisch evalueren met binnen- en/of buitenstaanders kan inspirerend zijn.

Gepubliceerd op 22/06/2018
Bruno Peelaers,
bpeelaers@deloitte.com

Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier

Did you find this useful?