factuur

Article

De taal van uw factuur

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2018

Het taaldecreet verplicht bedrijven met een exploitatiezetel in Vlaanderen om hun in het Nederlands op te stellen. Zo niet is de factuur nietig.

Deze strenge taalregel belemmert echter grensoverschrijdende handel. Buitenlandse afnemers zullen het Nederlands wellicht niet verstaan.

De wijzigingvan het Vlaams taaldecreet van 7 juli 2017 komt aan deze hinderpaal tegemoet. Met behoud van de norm is het mogelijk om een bijkomende rechtsgeldige factuur op te maken in een andere officiële taal van de Europese Economische Ruimte (EER), die door alle betrokken partijen wordt begrepen.

Deze toevoeging is enkel van toepassing op facturen geadresseerd aan natuurlijke personen of facturen ondernemingen gevestigd in één van de lidstaten van de EER, met uitzondering van België (lees: Wallonië of Brussel). Indien tussen de Nederlandstalige en de bijkomende factuur inhoudelijke verschillen bestaan, dan primeert steeds de Nederlandstalige versie.

Partijen buiten de EER of in België gevestigd, kunnen van deze nieuwe regel geen gebruik maken. Zij kunnen wel om een vertaling van de Nederlandstalige factuur vragen. Deze vertaling is echter niet rechtsgeldig.

Gepubliceerd op 22/06/2018
Shauni Hermie, shermie@deloitte.com

 

Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier

Did you find this useful?