verkorte-opzeggingstermijnen

Article

Verkorte opzeggingstermijnen

Modern alternatief voor proefperiode

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2018

Zoals reeds aangekondigd in het Zomerakkoord vorig jaar, worden de opzeggingstermijnen van werknemers met een beperkte anciënniteit ingekort.

De wetgever wenst hiermee de facto opnieuw een ‘proefperiode’ in te voeren, waarbij nieuwe arbeidsovereenkomsten tijdens de eerste drie maanden van de tewerkstelling met een opzeggingstermijn van één week kunnen worden beëindigd door de werkgever. Deze maatregel zal in werking treden voor alle ontslagen door de werkgever die ingegaan zijn vanaf 1 mei 2018.

Onderstaand schema vat de wijzigingen samen.

Anciënniteit Opzeggingstermijnen
  Huidige Nieuwe
0-1 maand
2 weken 1 week
1-2 maand 2 weken 1 week
2-3 maand 2 weken 1 week
3-4 maand 4 weken 3 weken
4-5 maand 4 weken 4 weken
5-6 maand 4 weken 5 weken


Wij wensen u in het bijzonder te wijzen op het belang van een up-to-date arbeidsreglement, dat onder meer verplicht de opzeggingstermijnen bevat.

Indien u daar verwijst naar de wettelijke bepalingen, dan moet dit niet gewijzigd worden en kunt u de nieuwe termijnen automatisch toepassen. Indien u echter de toepasbare opzeggingstermijnen in een tabel heeft opgenomen, dan is het aangewezen om een nieuwe clausule op te nemen die de verkorte opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 vermeldt. Indien niet, zouden de werknemers zich kunnen beroepen op de langere, en dus voor hen meer gunstige opzeggingstermijnen die in het arbeidsreglement opgenomen werden.

Gepubliceerd op 22/06/2018
Falko Naessens, fnaessens@deloitte.com

Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier

Did you find this useful?