winst

Article

Werknemers voordelig laten delen in de winst

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2018

Recent heeft de wetgever een nieuw systeem van winstparticipatie ingevoerd, waarbij het voor een onderneming mogelijk wordt om op een voordelige manier aan haar werknemers een deel van de winst na belastingen uit te keren als bonus, zonder dat zij aandeelhouders worden of enig stemrecht in de vennootschap verwerven.

De winstpremie moet op ondernemings- of groepsniveau worden toegekend. Hierbij kan geopteerd worden om alle werknemers eenzelfde bedrag of eenzelfde percentage van het brutoloon toe te kennen (= identieke winstpremie) of om verschillende bedragen/percentages toe te kennen aan verschillende groepen werknemers (= gecategoriseerde winstpremie). Sowieso moet aan alle werknemers een deel van de winst toebedeeld worden. Hierbij mag de maximale verhouding tussen de verschillende groepen niet meer dan 1/10 bedragen. Een identieke winstpremie kan eenvoudig worden ingevoerd via een beslissing van de algemene vergadering. Voor een gecategoriseerde winstpremie is sociaal overleg noodzakelijk en moet een cao of toetredingsakte opgemaakt worden.

De winstpremie, die maximaal 30 % van de totale loonmassa mag bedragen, is vrijgesteld van werkgeversbijdragen. Er moet enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % en een bevrijdende belasting van7 % op worden ingehouden. Het toegekende bedrag is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting bij de werkgever. Daarmee is de winstpremie financieel iets minder voordelig dan bijvoorbeeld de collectieve loonbonus cao 90, maar toch interessanter dan een gewone bruto bonus.

Gepubliceerd op 22/06/2018
Falko Naessens,
fnaessens@deloitte.com

Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier

Did you find this useful?