actualiteiten-juni-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief juni 2019

In deze editie: Het nieuwe vennootschapsrecht | België blijft O&O-activiteiten ondersteunen | Ploegenarbeid - Lastenverlaging nu ook voor bouwfirma’s | De balans na één jaar GDPR | Het UBO-register - Weg met de anonimiteit | Groepsverzekeringen in geval van echtscheiding

Actualiteiten, juni 2019

Het nieuwe vennootschapsrecht
Wat betekent dit voor de bedrijfsleider?

België blijft O&O-activiteiten ondersteunen
Reeds vele jaren zetten de beleidsmakers in België in op onderzoek en ontwikkeling (O&O), wat ook resulteert in een aantal fiscale stimulansen. Hierbij springen de innovatie-aftrek en de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O het meest in het oog.

Ploegenarbeid - Lastenverlaging nu ook voor bouwfirma’s
Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, kunnen retroactief vanaf 2018 genieten van een nieuwe lastenverlaging ten belope van een percentage van het totaal van de belastbare bezoldigingen van de werknemers die in aanmerking komen: 3 % voor 2018, 6 % voor 2019 en 18 % vanaf 2020.

De balans na één jaar GDPR
De GDPR is ondertussen een jaar in werking. Voor iedere onderneming die reeds actief aan de slag ging met privacy, is dit het uitgelezen moment om de genomen stappen te evalueren en de documenten en procedures te updaten. Privacy-implementatie is immers geen eenmalige oefening, maar een continu proces.

Het UBO-register - Weg met de anonimiteit
Sedert 1 november 2018 zijn vennootschappen (inclusief maatschappen) verplicht informatie te verstrekken over hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s). De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register.

Groepsverzekeringen in geval van echtscheiding
Er zijn juridische onzekerheden over de huwelijksvermogensrechtelijke behandeling van individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen tussen echtgenoten met een gemeenschappelijk vermogen. Moet de vermogenswaarde van het verzekeringscontract gedeeld worden in geval van echtscheiding?

Did you find this useful?