Het-UBO-register

Article

Het UBO-register

Weg met de anonimiteit

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2019

Sedert 1 november 2018 zijn vennootschappen (inclusief maatschappen) verplicht informatie te verstrekken over hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s). De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register.

Voor vennootschappen zijn de UBO’s natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of samen met anderen, een zekere zeggenschap uitoefenen en/of een toereikend (financieel) belang aanhouden. Van deze personen moeten een aantal identificatiegegevens en de omvang (percentage) van hun stemrechten of eigendomsrechten geregistreerd worden.

Naast de autoriteiten en andere entiteiten die verplichtingen hebben ingevolge de witwaswetging, hebben ook burgers toegang tot het UBO-register. Zo zal het mogelijk zijn om het UBO-register van uw buur, familielid, concurrent,… te raadplegen. Als burger kan u niet zoeken op naam van een natuurlijk persoon, maar enkel op basis van naam of ondernemingsnummer van de vennootschap. Via diverse, al dan niet betalende tools en kanalen (bijvoorbeeld KBO, Belfirst, Graydon) kunt u perfect deze gegevens bekomen en zo toegang krijgen tot (bepaalde informatie in) het UBO-register.  

Gepubliceerd op 26/06/2019
Shana Van den branden, svandenbranden@deloitte.com

Did you find this useful?