Ploegenarbeid

Article

Ploegenarbeid

Lastenverlaging nu ook voor bouwfirma’s

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2019

Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, kunnen retroactief vanaf 2018 genieten van een nieuwe lastenverlaging ten belope van een percentage van het totaal van de belastbare bezoldigingen van de werknemers die in aanmerking komen: 3 % voor 2018, 6 % voor 2019 en 18 % vanaf 2020.

De voorwaarden zijn de volgende:

  • er zijn 1 of meerdere ploegen van minstens 2 personen;
  • die op locatie (“werven”) hetzelfde of complementair werk doen;
  • de werknemers in de ploeg (uitgezonderd studenten) ontvangen allen een minimum bruto uurloon van minstens 13,99 EUR (geïndexeerd bedrag);
  • de werknemers voeren voor meer dan 1/3 van hun arbeidstijd werken in onroerende staat op locatie uit. Dit wordt beoordeeld per kalendermaand waarvoor de vrijstelling wordt toegepast.

Om te genieten van de vrijstelling is niet vereist dat het om opeenvolgende ploegen gaat noch dat er een ploegenpremie wordt toegekend. Het is wel belangrijk dat het arbeidsreglement conform is met de uurregeling zoals toegepast voor het genieten van de korting.

Deze nieuwe regeling is van toepassing sedert 16 mei 2019.

Gepubliceerd op 26/06/2019
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?