actualiteiten-juni-2020

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief juni 2020

In deze editie: Wat met de waarde van uw bedrijf in coronatijden? | E-commerce: Volgt u de juridische spelregels voor verkopen via het internet? | Hoge liquiditeitsnood: Hoe kan ik verkoopfacturen te gelde maken? | Welke impact heeft COVID-19 op uw bancaire convenanten? | De liquiditeitstest in de BV | Vertel ik mijn kinderen hoe rijk ik ben?

Actualiteiten, juni 2020

Wat met de waarde van uw bedrijf in coronatijden?
De fusie- en overnamemarkt van familiale bedrijven blijkt minder sterk geïmpacteerd door de coronacrisis dan initieel verwacht. De hamvraag is echter in welke mate COVID-19 een negatieve impact heeft op de waardering van uw onderneming.

E-commerce: Volgt u de juridische spelregels voor verkopen via het internet?
Waar er de vorige jaren al een stevige trend richting e-commerce was ingezet, zorgde de coronacrisis en bijhorende lockdown voor de absolute doorbraak. Onder het motto ‘koop lokaal’ en ‘koop Belgisch’ werd massaal online geshopt, zodat vroegere records van tijdens de feestdagen of Black Friday sneuvelden.

Hoge liquiditeitsnood: Hoe kan ik verkoopfacturen te gelde maken? (1 op 1 factoring)
Werkkapitaalfinanciering kan verschillende vormen aannemen: kaskrediet, vast voorschot en factoring zijn daarbij de meest gekende. Indien er zich een zeer acute (en tijdelijke) cashbehoefte aandient, is het mogelijk dat deze financieringsvormen onvoldoende flexibiliteit bieden en/of reeds maximaal zijn aangewend.

Welke impact heeft COVID-19 op uw bancaire convenanten?
Bij het toekennen van een financieel krediet, worden soms aanvullende afspraken gemaakt, meer bepaald onder de vorm van “bancaire convenanten”. De meest voorkomende financiële convenanten hebben betrekking op de minimum solvabiliteit of de netto schuldgraad van de onderneming. De huidige COVID-19 situatie creëert voor ondernemingen mogelijk een druk op beide parameters. 

De liquiditeitstest in de BV
Door de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hebben bestuurders er een nieuwe taak bij gekregen: zij moeten, wanneer de algemene vergadering besluit om een dividend of tantième uit te keren, eerst een liquiditeitstest uitvoeren alvorens tot effectieve uitbetaling kan worden over gegaan. 

Vertel ik mijn kinderen hoe rijk ik ben?
Ouders die zwijgen over hun vermogen doen dit vaak vanuit een bezorgdheid. Zo vrezen ouders dat wanneer kinderen de omvang van hun vermogen zouden kennen, dit het zelfinitiatief van hun kinderen zou kunnen afremmen, foute verwachtingen zou kunnen creëren of zou kunnen leiden tot een te grote focus op materiële zaken.

Did you find this useful?