e-commerce-juridische-spelregels-verkopen-via-internet

Article

E-commerce

Volgt u de juridische spelregels voor verkopen via het internet?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2020

Waar er de vorige jaren al een stevige trend richting e-commerce was ingezet, zorgde de coronacrisis en bijhorende lockdown voor de absolute doorbraak. Onder het motto ‘koop lokaal’ en ‘koop Belgisch’ werd massaal online geshopt, zodat vroegere records van tijdens de feestdagen of Black Friday sneuvelden.

Online initiatieven worden dan ook in snel tempo opgezet, maar blijken vaak juridisch niet in orde. Wist u bijvoorbeeld dat de bijzondere verplichtingen, naast verkopen via de ‘klassieke’ webshop, ook op verkopen via social media van toepassing zijn? Volgende juridische checklist helpt u alvast op weg.

Informatieverplichtingen

Aangezien de koper niet de mogelijkheid heeft om de goederen te inspecteren voor verkoop, is er wetgeving die voorziet in extra informatieverplichtingen in hoofde van de verkoper. Het is daarbij van belang het doelpubliek goed voor ogen te houden: zijn dit enkel ondernemingen of ook consumenten? In het laatste geval zijn er immers heel wat extra verplichtingen ter bescherming. De belangrijkste troef die de consument daardoor in handen heeft, is het herroepingsrecht. Concreet houdt dit in dat de consument gedurende een termijn van 14 dagen na de levering van het goed gerechtigd is het goed terug te sturen. Op deze manier kan de consument de ontvangen goederen keuren zoals in een fysieke winkel.

Op het herroepingsrecht bestaan evenwel enkele uitzonderingen zoals (niet-limitatief) het boeken van een reis, op-maat-gemaakte goederen, reservering van een film of een concert, … Wanneer de precontractuele informatieverplichting om de consument te informeren over zijn herroepingsrecht niet wordt nageleefd, wordt de termijn van 14 dagen automatisch verlengd met maar liefst 12 maanden. Zo kan de totale termijn oplopen tot 12 maanden en 14 dagen!

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden spelen niet alleen een essentiële rol in de fysieke wereld, ook online dienen ze up-to-date te worden gehouden. Bovendien moet u, zowel in een B2B als een B2C-context, kunnen aantonen dat de koper er kennis heeft van kunnen nemen én deze heeft aanvaard vóór de verkoop. Uiteraard gelden er specifieke regels, eigen aan de biotoop van het internet, over hoe dit dan juist in zijn werk dient te gaan. Er zijn al heel wat bepalingen die de consument beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en vanaf eind dit jaar treedt er ook wetgeving in werking die de klant-onderneming beschermt tegen onrechtmatige of onevenwichtige bedingen in B2B-context.

Legal disclaimer

Het is een must dat de webshop, zoals elke website in het algemeen, een legal disclaimer heeft. Dergelijk document bevat onder meer bepalingen die de aansprakelijkheid van uw onderneming indekken voor het geval het device van de klant zou crashen, net op het moment dat deze uw website bezoekt. Daarnaast is dergelijke disclaimer van belang om uw intellectuele eigendom te beschermen door er expliciet in op te nemen dat de weergegeven logo’s, merknamen en (afbeeldingen van) producten niet zonder uw toestemming kunnen worden gebruikt.

Privacy en cookies

Sinds enkele jaren is privacywetgeving niet meer weg te denken, des te meer in een digitale omgeving. Gezien zo goed als elke website gebruik maakt van cookies om de werking ervan te verbeteren en, indien van toepassing, het gedrag van zijn surfers te tracken, is ook een cookiepolicy onontbeerlijk. Hiernaast moet de onderneming in een privacy policy onder meer aangeven op welke wijze persoonsgegevens van klanten (bijvoorbeeld naam, voornaam en leveringsadres) worden verwerkt, voor welke doeleinden deze verwerking gebeurt en aan welke derde entiteiten deze persoonsgegevens worden doorgegeven (bijvoorbeeld aan een koeriersdienst).

 

Gepubliceerd op 30/06/2020
Amber Hoste, ahoste@deloitte.com

Did you find this useful?