impact-covid-19-bancaire-convenanten

Article

Welke impact heeft COVID-19 op uw bancaire convenanten?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2020

Bij het toekennen van een financieel krediet, worden soms aanvullende afspraken gemaakt, meer bepaald onder de vorm van “bancaire convenanten”. De meest voorkomende financiële convenanten hebben betrekking op de minimum solvabiliteit of de netto schuldgraad van de onderneming. Concreet kan een onderneming naar aanleiding van een kredietvraag in de loop van de voorbije jaren het engagement aangegaan zijn om een vooraf bepaalde minimum solvabiliteit aan te houden (veelal 25 % à 30 %). Daarnaast kan een kredietverlenende bank ook voorwaarden geplaatst hebben op de netto-schuldgraad van de onderneming. Hierbij wordt afgesproken dat de netto schuld ten opzichte van EBITDA bijvoorbeeld maximaal 2,5x tot 3,5x mag bedragen.

De huidige COVID-19 situatie creëert voor ondernemingen mogelijk een druk op beide parameters. Een aanvraag tot kapitaaluitstel zorgt ervoor dat de bancaire schulden minder snel afgelost worden. Mogelijk wordt een bijkomend overbruggingskrediet aangegaan. Verder kunnen de recente maatregelen ook voor een druk op de omzet en het rendement zorgen, wat een directe impact heeft op de verwachte EBITDA.

In het huidige onzekere economisch kader is het dus noodzakelijk om convenanten van dichtbij op te volgen. Indien er zich een eventuele inbreuk zou voordoen, contacteert u best tijdig de kredietverlenende bank.

 

Gepubliceerd op 30/06/2020
Philippe Artois, partois@deloitte.com

Did you find this useful?