vertel-ik-mijn-kinderen-hoe-rijk-ik-ben

Article

Vertel ik mijn kinderen hoe rijk ik ben?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2020

Ouders die zwijgen over hun vermogen doen dit vaak vanuit een bezorgdheid. Zo vrezen ouders dat wanneer kinderen de omvang van hun vermogen zouden kennen, dit het zelfinitiatief van hun kinderen zou kunnen afremmen, foute verwachtingen zou kunnen creëren of zou kunnen leiden tot een te grote focus op materiële zaken.

Ouders vertrekken daarbij vanuit de idee dat het gezonder is voor de kinderen om geen zicht op hun vermogen te hebben.

Tot op zekere hoogte is deze idee evenwel een utopie. Kinderen vormen zich sowieso een beeld over het vermogen van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat kinderen reeds vanaf hun zeven jaar de financiële mogelijkheden van hun ouders kunnen inschatten en positioneren, doordat ze het uitgavenpatroon van het gezin waarin ze opgroeien vergelijken met dat van leeftijdsgenoten. Naarmate kinderen ouder worden, groeien de eigen veronderstellingen over het vermogen van hun ouders en gaan kinderen ook verwachtingen ontwikkelen gebaseerd op die veronderstellingen.

Het gevaar hierbij is dat kinderen ontgoocheld of gefrustreerd geraken wanneer ze hun verwachtingen niet ingevuld zien. Vaak blijft deze ontgoocheling of frustratie onuitgesproken. Het durven bespreekbaar maken van ieders verwachtingen kan dit voorkomen. It’s all about managing expectations.

Dit hoeft geen volledige openheid over het vermogen te impliceren. In de eerste plaats is het van belang dat ouders en kinderen samen tot een verwachtingskader kunnen komen. Mogen de kinderen steun verwachten bij de aankoop van een woning of de opstart van een eigen zaak? Waaraan kan het vermogen besteed worden of waarin kan het geïnvesteerd worden?

De vraag is dus niet: ‘Vertel ik mijn kinderen hoe rijk ik ben?’ maar wel: ‘Hoe kan ons vermogen instrumenteel zijn voor ons eigen toekomstplannen en deze van de kinderen?’

 

Gepubliceerd op 30/06/2020
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Did you find this useful?