actualiteiten-maart-2018

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2018

In deze editie: Duurzame afspraken maken goede vrienden, ook in familiebedrijven | Een vastgoed gesplitst aankopen via uw vennootschap: Strengere fiscale regels | Niet (voldoende) voorafbetalen wordt zwaarder belast | Verscherpte btw-controles | Cash for car-regeling goedgekeurd | Klanten uitnodigen op een VIP- arrangement bij een wielerwedstrijd: Zijn de kosten aftrekbaar?

Actualiteiten, maart 2018

Duurzame afspraken maken goede vrienden, ook in familiebedrijven
Ondernemingen hebben niet alleen belang bij een op maat gemaakte fiscale, juridische en financiële begeleiding, ook het interrelationele aspect mag niet uit het oog worden verloren. Op die manier wordt de continuïteit van het (familie)bedrijf gevrijwaard.

Een vastgoed gesplitst aankopen via uw vennootschap: Strengere fiscale regels
Wanneer uw vennootschap het vruchtgebruik aankoopt van een pand dat minstens voor een deel beroepsmatig wordt gebruikt, en u als bedrijfsleider de blote eigendom van dit pand verwerft, zal de fiscus strenger toekijken op de waardering van het vruchtgebruik.

Niet (voldoende) voorafbetalen wordt zwaarder belast
Uiterlijk tegen 10 april 2018 kan uw vennootschap haar eerste voorafbetaling doen van de verschuldigde vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019, tenminste als het boekjaar samenloopt met het kalenderjaar 2018.

Verscherpte btw-controles
Uit de praktijk blijkt dat de btw-administratie steeds meer gerichte controles uitoefent.

Cash for car-regeling goedgekeurd
De invoering van de mobiliteitsvergoeding volgens het ‘cash for car-principe’ is uiteindelijk goed gekeurd in de Kamer. Als de wet in het Belgisch Staatsblad is verschenen, zal de regeling van toepassing zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Klanten uitnodigen op een VIP- arrangement bij een wielerwedstrijd: Zijn de kosten aftrekbaar?
Nu de voorjaarskoersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Luik- Bastenaken-Luik eraan komen, kunt u (goede) klanten een plezier doen door hen uit te nodigen op een VIP-arrangement. Zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap en kan de betaalde btw worden gerecupereerd?

Did you find this useful?