actualiteiten-maart-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2019

In deze editie: Strategische adviesverlening bij familiale ondernemingen | Vrijstelling sociaal passief | Verlaagde roerende voorheffing VVPR-bis regeling | Gewijzigde regeling Wijninckxbijdrage | Kan u zich wapenen indien de taks op effectenrekeningen vernietigd zou worden? | Gesplitste aankopen en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

Actualiteiten, maart 2019


Strategische adviesverlening bij familiale ondernemingen
Een sterk veranderende markt beïnvloedt niet alleen grote multinationals; ook familiale bedrijven moeten zichzelf in vraag stellen willen ze relevant blijven. Een holistische aanpak is hierbij cruciaal, van de strategie tot de effectieve uitvoering en opvolging ervan.

Vrijstelling sociaal passief
Vanaf 1 januari 2019 is een belastingvrijstelling mogelijk voor sociaal passief. Dit is een nieuwe fiscale vrijstelling, ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut dat sinds 1 januari 2014 van kracht is. Het eenheidsstatuut heeft als doel de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren.   

Verlaagde roerende voorheffing VVPR-bis regeling
Eén van de mogelijkheden om winsten uit te keren aan gunstige tarieven is de VVPR-bis regeling, waarbij dividenden van kleine vennootschappen kunnen genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15 %.

Gewijzigde regeling Wijninckxbijdrage
In 2012 werd een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (de Wijninckxbijdrage) voor aanvullende pensioenen ingevoerd. Deze bijdrage is verschuldigd door werkgevers en vennootschappen die stortingen doen voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers of bedrijfsleiders.

Kan u zich wapenen indien de taks op effectenrekeningen vernietigd zou worden?
In het kader van de ‘rechtvaardige’ fiscaliteit voerde de regering Michel-I een jaarlijkse taks op effectenrekeningen (TER) in. Deze taks is enkel van toepassing als de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referteperiode van 12 maanden minstens 500.000 EUR bedraagt.  

Gesplitste aankopen en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik
Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed de ene persoon het vruchtgebruik verwerft en de andere de blote eigendom, dan spreken we over een ‘gesplitste aankoop’. Op het ogenblik dat de vruchtgebruiker overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en wordt de blote eigenaar automatisch volle eigenaar. 

Did you find this useful?