strategische-adviesverlening

Article

Strategische adviesverlening bij familiale ondernemingen

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2019

Een sterk veranderende markt beïnvloedt niet alleen grote multinationals; ook familiale bedrijven moeten zichzelf in vraag stellen willen ze relevant blijven. Een holistische aanpak is hierbij cruciaal, van de strategie tot de effectieve uitvoering en opvolging ervan.

Ons gespecialiseerd team van strategische adviseurs biedt een volledige begeleiding aan, gaande van ondersteuning in het maken van proactieve langetermijnkeuzes tot het uittekenen van de hiermee gepaard gaande transformatieprocessen.

Adviesverlening op maat

Toenemende internationalisering, consolidatie en digitalisering zorgen voor druk op bestaande businessmodellen en rendabiliteit. Om hierop in te spelen, besliste Deloitte drie jaar geleden om haar dienstverlening uit te breiden met strategische adviesverlening.

Een gespecialiseerd team adviseert en ondersteunt hierbij familiale ondernemingen en kmo’s bij het uittekenen of opfrissen van hun strategie. De focus ligt voornamelijk op het definiëren van langetermijn­doelstellingen, go-to-market plannen (welke klanten, welke diensten en producten, welke kanalen) en future-proof organisatiestructuren, gebaseerd op marktonderzoek, analyse van interne data en de familiale context van de onderneming.
Vandaag breiden we deze strategische dienstverlening opnieuw uit om familiale ondernemingen ook bij te kunnen staan in veranderingen in de organisatie.

Dit kan naar aanleiding van een strategische wending of een wijziging in de huidige manier van werken door bijvoorbeeld de uitstroom van kernmedewerkers, de implementatie van ERP, druk van nieuwe concurrenten, …

In een transformatietraject bieden we ondersteuning om de gemaakte keuzes en doelstellingen verder te implementeren, visualiseren en opvolgen; denk daarbij aan het opvolgen van doelstellingen via inzichtelijke (digitale) rapporten, het in kaart brengen van kosten en winstgevendheid van klanten, producten, diensten, … en het transformeren van de financiële processen.

Het multidisciplinaire ‘Strategy & Performance’ team, heeft een ruime ervaring in de kmo-markt. Deloitte kan hiervoor steunen op sterke competenties inzake strategie, beheer van verandering en visualisatie van (data)inzichten. Uiteraard blijft dit multidisciplinair team binnen Deloitte ook nauw samenwerken met experten in andere domeinen, zoals Accountancy, M&A & Finance, Tax & Legal, …

Ter illustratie: strategiedefiniëring en implementatie bij een familiale bouwonderneming

Het Strategy & Performance team begeleidde een bouwonderneming bij het definiëren van de strategische doelen voor de komende 3 tot 5 jaar. Daarbij werd vanuit de missie, visie en DNA van de familiale onderneming vertrokken om vijf langetermijndoelstellingen te definiëren en te vertalen naar Key Performance Indicatoren (KPI’s) om de vooruitgang te monitoren. Nadien werd een KPI-dashboard opgezet dat toelaat om op regelmatige basis af te toetsen of de onderneming goed op weg is om deze strategische doelstellingen te realiseren.

Strategie gaat immers om keuzes maken. Deze keuzes moeten opgevolgd en –indien nodig– bijgestuurd worden. Dit vraagt een aanpak met aandacht voor evoluties in verschillende markten, alsook de interne dynamiek binnen uw bedrijf.

Een externe adviseur kan hierbij helpen om andere inzichten te brengen (uit uw of andere sectoren), knopen door te hakken (i.e. duidelijke keuzes te maken om efficiënt te blijven werken) en deze ook mee op te volgen.

Gepubliceerd op 19/03/2019
Bruno Peelaers, bpeelaers@deloitte.com

Did you find this useful?