taks-effectenrekening

Article

Kan u zich wapenen indien de taks op effectenrekeningen vernietigd zou worden?

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2019

In het kader van de ‘rechtvaardige’ fiscaliteit voerde de regering Michel-I een jaarlijkse taks op effectenrekeningen (TER) in. Deze taks is enkel van toepassing als de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referteperiode van 12 maanden minstens 500.000 EUR bedraagt.

Het tarief van de TER is vastgesteld op 0,15 %. Intussen werden enkele vorderingen tot nietigverklaring van de TER bij het Grondwettelijk Hof ingediend.

U kan overwegen om een gemotiveerd verzoekschrift tot teruggave van de TER in te dienen. Op deze manier vrijwaart u uw rechten zoveel mogelijk, bijvoorbeeld indien het Grondwettelijk Hof de TER enkel voor de toekomst zou vernietigen (wat immers regelmatig voorkomt in fiscale zaken).

Het verzoek tot teruggave van de TER 2018 moet ingediend zijn vóór een eventuele uitspraak van het Grondwettelijk Hof, te verwachten in het najaar 2019.
Snel handelen is dus de boodschap.

Gepubliceerd op 19/03/2019
Walter Meurs, wmeurs@deloitte.com

Did you find this useful?