verlaagde-roerende-voorheffing

Article

Verlaagde roerende voorheffing VVPR-bis regeling

Blijft mogelijk na inbreng aandelen in maatschap

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2019

Eén van de mogelijkheden om winsten uit te keren aan gunstige tarieven is de VVPR-bis regeling, waarbij dividenden van kleine vennootschappen kunnen genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15 %.

Hierbij moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden. Eén van die voorwaarden is dat de oprichters de aandelen ononderbroken in volle eigendom moeten houden. De Rulingcommissie heeft in een beslissing van 26 juni 2018 bevestigd dat er geacht wordt blijvend aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij inbreng van de aandelen in een maatschap. Gezien de maatschap een vennootschapsvorm is zonder rechtspersoonlijkheid en bijgevolg fiscaal transparant, is er geen sprake van eigendomsoverdracht. Bijgevolg zal een winstuitkering ook na de inbreng nog steeds recht geven op de verlaagde roerende voorheffing.

Daarnaast heeft de rulingcommissie bevestigd dat de nieuw gecreëerde aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van een latere kapitaalverhoging –die wordt onderschreven door de maatschap– ook recht geven op het verlaagd tarief onder de VVPR-bis regeling.

De inbreng in een maatschap kan ingegeven zijn door de wens tot overdracht naar de volgende generatie zonder de zeggenschap uit handen te geven.

Gepubliceerd op 19/03/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?