actualiteiten-maart-2020

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2020

In deze editie: Van strategie naar KPI | Waarderingsregels | Arbeidsduur bij tijdskrediet of thematisch verlof | Exit 'cash-for-car' | Ongelijk bijdragen in de aankoop of verbouwing van de gezinswoning

Actualiteiten, maart 2020

Van strategie naar KPI: 3 veelbesproken topics
Ondernemingen beschikken over steeds meer data! Ook kmo’s zijn er steeds meer van overtuigd dat het analyseren ervan hen inzichten kan brengen waarmee ze hun organisatie kunnen bijsturen, zowel op strategisch als op operationeel vlak.

Waarderingsregels: de grondvesten van uw jaarrekening
In ons januarinummer reikten we u enkele denkpistes aan in functie van een optimaal balansmanagement bij de opmaak van de jaarrekening. Omdat u hierbij geen absolute vrijheid hebt, maar rekening moet houden met de waarderingsregels die bij de opstart van de onderneming worden vastgelegd, zoomen we hier even dieper op in.

Arbeidsduur bij tijdskrediet of thematisch verlof
De RVA heeft recentelijk haar standpunt gewijzigd rond de naleving van de arbeidsregeling tijdens tijdskrediet of thematisch verlof. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen even op een rij.

Exit 'cash-for-car'
Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling van de mobiliteitsvergoeding (cash-for-car) recentelijk vernietigd. Deze regeling liet toe dat werknemers hun bedrijfswagen konden inleveren in ruil voor een maandelijkse cash-vergoeding die sociaal en fiscaal gunstiger behandeld wordt dan brutoloon.

Ongelijk bijdragen in de aankoop of verbouwing van de gezinswoning
Het komt vaak voor dat echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ongelijk bijdragen in de kosten van aankoop of verbouwing van de gezinswoning, ook wanneer de gezinswoning op naam van beiden staat.

Did you find this useful?