tijdskrediet

Article

Arbeidsduur bij tijdskrediet of thematisch verlof

RVA herziet standpunt

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2020

De RVA heeft recentelijk haar standpunt gewijzigd rond de naleving van de arbeidsregeling tijdens tijdskrediet of thematisch verlof. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen even op een rij.

Kunnen er overuren worden gepresteerd?

Oorspronkelijk werd door de RVA het standpunt ingenomen dat een werknemer in loopbaanvermindering, in principe, nooit overuren mocht presteren.

Dit standpunt wordt nu echter herroepen: de RVA laat bijkomende uren en overuren beperkt toe voor zover de wettelijke bepalingen worden nageleefd en volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

  • de uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever
  • de werknemer moet te veel gepresteerde uren inhalen binnen de wettelijk voorziene periode (= de referteperiode) en binnen de periode van loopbaanvermindering
  • het presteren van overuren mag geen systematisch karakter hebben en mag slechts uitzonderlijk voorvallen
  • er mag een toeslag betaald worden.

Wat met (on)betaalde ADV-dagen?

De RVA laat het gebruik van zowel betaalde als onbetaalde ADV-dagen toe tijdens een periode van loopbaanvermindering, op voorwaarde dat de werknemer deze dagen inhaalt tijdens de wettelijke referteperiode en sowieso binnen de periode van de loopbaanvermindering.

De RVA voorziet vanaf nu echter in een uitzondering. De ADV-dagen kunnen op een ander moment worden opgenomen voor zover een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een bepaalde periode oplegt om deze ADV-dagen op te nemen.

Volledigheidshalve herinneren we eraan dat de werkgever bij de toepassing van tijdskrediet of thematisch verlof rekening moeten houden met de wettelijke bepalingen rond deeltijdse arbeid (bijvoorbeeld nood aan een schriftelijke individuele overeenkomst).

Gepubliceerd op 30/03/2020
Jonas De Schryder, jdeschryder@deloitte.com

Did you find this useful?