cash-for-car

Article

Exit 'cash-for-car'

Grondwettelijk Hof duwt op de rem

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling van de mobiliteitsvergoeding (cash-for-car) recentelijk vernietigd. Deze regeling liet toe dat werknemers hun bedrijfswagen konden inleveren in ruil voor een maandelijkse cash-vergoeding die sociaal en fiscaal gunstiger behandeld wordt dan brutoloon.

Volgens het Hof beantwoordt de regeling niet aan de vooropgestelde klimaatdoelstelling van de wetgever, namelijk de mobiliteitsproblemen op onze wegen verminderen. De werknemer is immers vrij om de vergoeding te besteden aan wat hij wil en kan dit zelfs aanwenden voor een goedkopere en/of meer milieuvervuilende wagen. Bovendien vindt het Hof dit systeem discriminerend ten aanzien van werknemers die geen dergelijke fiscaalvriendelijke vergoeding krijgen.

Voor de (weinige) werknemers die reeds gebruik maken van de cash-for-car regeling wordt een overgangsperiode voorzien. Tot en met 31 december 2020 blijft het systeem in voege.

Een alternatief voor de mobiliteitsvergoeding is het mobiliteitsbudget. Dit budget kan worden aangewend in drie pijlers: een milieuvriendelijke wagen, alternatieve vervoersmiddelen (fiets, autodelen, openbaar vervoer, …) en eventueel een restsaldo dat één keer per jaar wordt uitbetaald in cash (op een fiscaalvriendelijke manier).

Gepubliceerd op 30/03/2020
Marlise Debeuckelaere, mdebeuckelaere@deloitte.com

Did you find this useful?