gezinswoning

Article

Ongelijk bijdragen in de aankoop of verbouwing van de gezinswoning

Maak duidelijke afspraken!

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2020

Het komt vaak voor dat echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ongelijk bijdragen in de kosten van aankoop of verbouwing van de gezinswoning, ook wanneer de gezinswoning op naam van beiden staat.

De ongelijke bijdrage neemt daarbij vele vormen aan: ongelijke terugbetaling van de lening, rechtstreekse betaling van een aantal facturen door de financieel sterkere echtgenoot, enz.

De financieel sterkere echtgenoot verwacht meestal dat wat hij of zij meer heeft betaald, zal verrekend worden mocht het koppel uit elkaar gaan. Juridisch botst dit echter vaak op bezwaren.

Ten eerste is er de wettelijke regel dat echtgenoten moeten bijdragen in de gezinslasten naar verhouding van hun financiële draagkracht. Het gezin voorzien van onderdak door de (gezamenlijke) verwerving van een woning, wordt beschouwd als een gezinslast. Het recupereren van de ongelijke afbetaling van een lening afgesloten voor het verwerven of verbouwen van de (gezamenlijke) gezinswoning, zal om die reden in de regel worden afgewezen.

Ook clausules in het huwelijkscontract van scheiding van goederen, kunnen roet in het eten gooien.

Veel contracten voorzien dat de echtgenoten, bij gebrek aan geschreven rekeningen, worden geacht hun onderlinge afrekeningen te hebben geregeld van dag tot dag. Het verrekenen van een ongelijke bijdrage in de aankoop of verbouwing van de gezinswoning zonder dat hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, dreigt dan ook verworpen te worden.

De echtgenoot die zeker wil zijn, maakt dan ook best schriftelijke afspraken, bijvoorbeeld via een lening- of schenkingsovereenkomst. Minstens moeten duidelijke regels worden voorzien in het huwelijkscontract. Echtgenoten zijn daarbij wel niet volledig vrij. Ze kunnen daarbij niet afwijken van de rechtsregel dat elk naar verhouding van zijn of haar financiële draagkracht moet bijdragen in de gezinswoning.

Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Did you find this useful?