strategie-naar-kpi

Article

Van strategie naar KPI

3 veelbesproken topics

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2020

Ondernemingen beschikken over steeds meer data! Ook kmo’s zijn er steeds meer van overtuigd dat het analyseren ervan hen inzichten kan brengen waarmee ze hun organisatie kunnen bijsturen, zowel op strategisch als op operationeel vlak.

Bij het opzetten van een ‘performance management systeem’ komen onderstaande 3 must do’s al snel ter sprake.

Business Intelligence (BI)-tools en hun toevoegde waarde

Op vandaag beschouwen we QlikSense en Microsoft Power BI als leading BI-technologieën. Waarom?

  • Deze tools laten ons toe om dashboards uit te bouwen over alle domeinen heen; dus niet enkel finance maar ook sales, logistiek, innovatie, HR, …
  • Beide voorzien meerdere standaard­connectoren om snel en efficiënt data op te halen uit diverse systemen.
  • De dasbhoards kunnen makkelijk en flexibel uitgewerkt worden via een uitgebreide set van visualisatie-objecten.
  • Beide applicaties laten toe om op eenvoudige manier de dashboards realtime te delen met de verschillende gebruikers.

Deze self-service BI-tools houden echter ook een risico in. We worden vaak aangesproken door bedrijven die er zelf mee aan de slag zijn gegaan en die, wegens een gebrek aan kennis over de meest aanbevolen technische setup, snel geconfronteerd worden met kwaliteits- en/of performantieproblemen. Het is belangrijk om de opbouw van het datamodel en de connecties naar de bronsystemen goed uit te denken.

KPI’s: geen doel op zich

Heel veel data kan snel leiden tot heel veel KPI’s en rapporten. Maar zien we dan nog het bos door de bomen? Volgen we nog de juiste parameters op die onze omzet, marge of cashpositie bespelen? Om deze valkuil te vermijden is het belangrijk om steeds de link te leggen naar de strategische doelen van de organisatie. Zo moet een ‘gatekeeper’ het aantal KPI’s en dashboards bewaken en dient niet elke vraag vanuit de business omgezet te worden naar een dashboard.

We raden aan om vanaf dag 1 hiervoor een gestructureerd proces uit te werken zodat u niet snel in de volgende ‘Excel-hel’ terechtkomt.

Een gericht performance management lab waarbij KPI’s benoemd en geprioriteerd worden, gekoppeld aan de strategische doelen van het bedrijf, biedt hier soelaas.

Wanneer IT betrekken?

Een vraag die we vaak krijgen is of er extra ‘IT’ moet ingezet worden. Of moet dergelijk project 100 % door de business aangestuurd worden? Ons antwoord is dat dit best vanuit 3 rollen opgenomen wordt.

  • De business moet de dashboards kunnen interpreteren en hiermee aan de slag gaan.
  • IT stelt de data beschikbaar.
  • De power user is de lijm tussen beide. Hij/zij denkt mee met de business over de vragen die moeten beantwoord worden en met IT over de databeschikbaarheid en -kwaliteit. Vervolgens bouwt deze persoon de dashboards op, traint de business in het gebruik ervan en bewaakt de kwaliteit.

Deze power user is een nieuwe rol binnen de organisatie; een functie die niet makkelijk ingevuld wordt. Via onze Power BI coaching en trainingprogramma’s helpen we bedrijven bij het o.a. transformeren van een business controller tot power user. Indien deze persoon nog niet aanwezig is in het bedrijf dan kunnen wij tijdelijk deze rol opnemen.

 

Gepubliceerd op 30/03/2020
Ulrike Debels, udebels@deloitte.com

Did you find this useful?