actualiteiten-maart-2021

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief maart 2021

In deze editie: Wat is uw digitale maturiteit? | Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed | UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert | Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk | Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen | Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?

Actualiteiten, maart 2021

Wat is uw digitale maturiteit?
Het streven naar operationele efficiëntie vormt vaak de aanleiding tot digitalisering. Heel wat manuele processen leiden immers tot inefficiëntie, een hoge foutmarge en een gebrek aan duidelijke opvolging en rapportering.

Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed
Onroerend goed vormt vaak een belangrijke investering en waardecomponent van een onderneming. Het doordacht en toekomstgericht structureren ervan dringt zich bijgevolg op.

UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert
Zoals toegelicht in onze novembereditie werd in het najaar 2020 een nieuwe verplichting ingevoerd, die er in bestaat dat elke entiteit bij de UBO-registratie een document moet toevoegen, waaruit blijkt dat de informatie ‘adequaat, nauwkeurig en actueel is’.

Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk
Na het wettelijk kader voor ‘verplicht telewerk’ in cao nr. 149 heeft de fiscus in overleg met de RSZ de knoop doorgehakt omtrent de vergoeding van thuiswerkkosten.

Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen
Eind 2020 werd het Tweede Charter met betrekking tot het betalingsuitstel van ondernemingskredieten aangekondigd.

Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?
Vele ondernemers hebben in de loop der jaren een rekening-courant vordering opgebouwd. Bij overlijden is hierop erfbelasting verschuldigd. Ook de aandelen van de vennootschap zijn onderhevig aan erfbelasting. Vaak stelt zich dan ook de vraag wat er best eerst wordt geschonken: de aandelen of de rekening-courant.

Did you find this useful?