anticiperen-op-afloop-moratorium-kapitaalaflossingen

Article

Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2021

Eind 2020 werd het Tweede Charter met betrekking tot het betalingsuitstel van ondernemingskredieten aangekondigd.

Waar het initiële charter voorzag in maximaal 6 maanden betalingsuitstel van kapitaalaflossingen, creëert dit Tweede Charter de mogelijkheid tot 3 maanden extra uitstel; dit tot uiterlijk 30 juni 2021. Het toegekende totale betalingsuitstel voor een specifiek ondernemingskrediet kon nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Begin februari 2021 werd echter een Derde Charter uitgevaardigd. Aan bedrijven die reeds deze maximumgrens van 9 maanden hebben bereikt, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om alsnog een bijkomend betalingsuitstel te bekomen tot 30 juni 2021 op voorwaarde dat ze ‘financieel gezond’ zijn.

Ondanks dit bijkomend uitstel komt het einde in zicht van een aantal federale/bancaire maatregelen die werden getroffen ter ondersteuning van de liquiditeit van bedrijven. Voor veel ondernemingen zal de liquiditeitsnood echter hoog blijven.

Anticiperen is bijgevolg de boodschap. Intern kan dit door het opstellen van een strategische en financiële scenarioplanning. Hierbij leidt een analyse van de beschikbare middelen alsook een strategische scan tot verschillende scenario’s binnen een 3-tal domeinen: strategische kostenbeheersing, cash- en werkkapitaalbeheer en toekomstig financieringsprofiel.

Deze bieden bovendien de nodige onderbouw voor het aangaan van gesprekken met financiers over nieuwe kredietvragen, het al dan niet aanpassen van bestaande afspraken en/of convenanten, etc. Finaal kunnen deze ook dienen als referentiepunt voor de periodieke rapportering, die nog meer dan anders de nodige aandacht vereist.

Tijdig en proactief ageren is meer dan ooit aan de orde gezien het op korte termijn aflopen van de maatregelen en de vaststelling in de praktijk dat het kredietverleningsproces steeds meer tijd in beslag neemt zowel bij de klassieke bancaire als de alternatieve financieringen.

 

Gepubliceerd op 29/03/2021
Dennis Ideler, dideler@deloitte.com  

Did you find this useful?