actualiteiten-mei-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief mei 2019

In deze editie: Uw klant betaalt niet | Mobiliteit: Vergoeding of budget? | De nieuwe BV | Vrijwaring bij aandelentransactie | Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden | Het nieuwe erfrecht

Actualiteiten, mei 2019

Uw klant betaalt niet
Niets zo vervelend als een klant die zijn factuur niet betaalt. Helaas worden heel wat ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. Het komt er dan ook op aan om op gepaste wijze te reageren en uw onderneming zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. Een aantal tips & tricks.

Mobiliteit: Vergoeding of budget?
Sinds 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget een feit. De mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’) was al in voege, maar kon op weinig enthousiasme rekenen. Voortaan is de keuze van de werknemer om zijn bedrijfswagen in te ruilen tegen een maandelijkse vergoeding verruimd tot het besteden van een mobiliteitsbudget binnen drie pijlers.

De nieuwe BV
In het oude Wetboek van Vennootschappen is de overdracht van aandelen van een BVBA erg strikt geregeld: dit kan immers enkel mits instemming van de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten. Dit maakt de bvba dan ook tot een besloten vennootschap.

Vrijwaring bij aandelentransactie
De verkoop van de aandelen van een onderneming gaat steevast gepaard met de ondertekening van een share purchase agreement (SPA).

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden
Vanaf aanslagjaar 2019 geldt een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden, weliswaar beperkt tot de eerste schijf van 640 EUR aan dividenden die zijn toegekend of betaald vanaf 1 januari 2018.

Het nieuwe erfrecht
U heeft nog tot 1 september de tijd om uw huiswerk te maken. Het nieuwe erfrecht dat van toepassing is op alle overlijdens na 1 september 2018, heeft in bepaalde situaties een belangrijke impact. Hieronder schetsen we twee scenario’s.

Did you find this useful?