de-nieuwe-bv

Article

De nieuwe BV

Vrije overdracht van aandelen mogelijk

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2019

In het oude Wetboek van Vennootschappen is de overdracht van aandelen van een BVBA erg strikt geregeld: dit kan immers enkel mits instemming van de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten. Dit maakt de bvba dan ook tot een besloten vennootschap.

In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gaat de bvba als BV (Besloten Vennootschap) door het leven, al is deze benaming slecht gekozen aangezien de bovenstaande instemmingsregel van aanvullend recht wordt. Lees: u kan er van afwijken en dus voorzien in een vrije overdracht van aandelen.

Soms is een vrije overdracht echter wat te vergaand. U wenst immers niet onverwacht met een ‘vreemde’ aandeelhouder geconfronteerd te worden. Door de verregaande flexibiliteit van het nieuwe WVV zal u ook beperkingen aan deze vrije overdracht kunnen afspreken. Deze zullen ook veelal verplicht vermeld moeten worden in het aandeelhoudersregister, wat moet bijdragen aan de transparantie ervan.

Gepubliceerd op 15/05/2019
Luc Eberhardt, leberhardt@deloitte.com

Did you find this useful?