vrijstelling-roerende-voorheffing-dividenden

Article

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2019

Vanaf aanslagjaar 2019 geldt een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden, weliswaar beperkt tot de eerste schijf van 640 EUR aan dividenden die zijn toegekend of betaald vanaf 1 januari 2018.

Deze vrijstelling die geldt per belastingplichtige wordt niet automatisch toegekend. De verrekening en eventuele terugbetaling ervan moet via de aangifte personenbelasting worden geclaimd.

Voor aanslagjaar 2020 bedraagt de vrijgestelde schijf 800 EUR.

De belastingplichtige bepaalt zelf op welke dividenden hij de vrijstelling aanrekent. Dit is van belang indien u naast de dividenden die onderworpen zijn aan het tarief van 30 % ook dividenden ontvangt die onderworpen zijn aan een lager tarief (bijvoorbeeld 15 %). Ook niet-inwoners kunnen genieten van de vrijstelling.

Ter compensatie wordt de bestaande vrijstelling voor dividenden van coöperatieve vennootschappen en voor dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk afgeschaft. De vrijstelling van 190 EUR intresten van vennootschappen met een sociaal oogmerk blijft wel behouden.

Gepubliceerd op 15/05/2019
Inge Sercu, isercu@deloitte.com

Did you find this useful?