vrijwaring-aandelentransactie

Article

Vrijwaring bij aandelentransactie

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2019

De verkoop van de aandelen van een onderneming gaat steevast gepaard met de ondertekening van een share purchase agreement (SPA).

Doorgaans zal deze SPA de nodige verklaringen en waarborgen bevatten, waarbij de verkoper bepaalde garanties verleent aan de koper. De vraag stelt zich wat de gevolgen zijn indien deze verklaringen en waarborgen niet stroken met de realiteit. Kan de koper automatisch bij de verkoper terecht om een schadevergoeding te claimen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het feit of er al dan niet een vrijwaringsmechanisme is voorzien in de SPA. Indien dit niet het geval is, zal u als koper moeten beroep doen op de gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Deze handelen enkel over het voorwerp van de koop-verkoop, met andere woorden de aandelen op zich, maar dekken echter niet de onderliggende vennootschap. Zonder conventionele vrijwaringsclausules over de toestand van de onderliggende vennootschap verliezen bepaalde verklaringen en waarborgen mogelijk hun nut.

Het is dan ook noodzakelijk om de nodige vrijwaringsmechanismen in de SPA op te nemen zodat het niet-naleven van de verklaringen en waarborgen alsnog tot een schadevergoeding kan leiden. Bij het opstellen van de SPA moet dus de nodige aandacht gevestigd worden op de contractuele aansprakelijkheidsregels, zoals bijvoorbeeld: wat valt onder het begrip schade, hoe wordt het bedrag van de schadevergoeding begroot, zijn er uitzonderingen, …?

Gepubliceerd op 15/05/2019
Heike Ramaut, hramaut@deloitte.com

Did you find this useful?