het-nieuwe-erfrecht

Article

Het nieuwe erfrecht

U heeft nog tot 1 september de tijd om uw huiswerk te maken

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2019

Het nieuwe erfrecht dat van toepassing is op alle overlijdens na 1 september 2018, heeft in bepaalde situaties een belangrijke impact. Hieronder schetsen we twee scenario’s.

Scenario 1

Schenking familiebedrijf

De aandelen van het familiebedrijf werden onder het gunstregime voor familiale vennootschappen geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik aan een kind dat actief is in de onderneming. Het niet-actieve kind kreeg een effectenportefeuille met dezelfde waarde geschonken, eveneens met voorbehoud van vruchtgebruik. Op het ogenblik van het overlijden van de schenker is de waarde van het familiebedrijf verdubbeld, terwijl de waarde van de effectenportefeuille gelijk is gebleven. Onder het oude erfrecht waren beide kinderen gelijk behandeld. Door de invoering van het nieuwe erfrecht zal het kind dat de aandelen geschonken kreeg evenwel de helft van de sinds de schenking gecreëerde meerwaarde moeten compenseren aan het andere kind.

Scenario 2

Schenking geldsommen

Een ouder heeft aan beide kinderen een bepaalde schenking beloofd, als voorschot op hun erfenis, wanneer zij de leeftijd van 30 jaar bereiken.

Gezien het leeftijdsverschil tussen de kinderen zit er ruim 10 jaar tussen de eerste en de laatste schenking. In tegenstelling tot de vroegere regels zal onder het nieuwe erfrecht het oudste kind langer van de schenking hebben kunnen genieten en dit voordeel moeten compenseren aan de jongste.

 

Uit deze praktijksituaties blijkt dat het nieuwe erfrecht een gedane planning danig in de war zou kunnen sturen. Daarom heeft de wetgever enkele uitzonderingen voorzien.

Zo is er de mogelijkheid om een verklaring tot behoud af te leggen, waardoor de regels van het oude erfrecht van toepassing blijven op alle schenkingen van vóór 1 september 2018. Hiervoor heeft u nog de tijd tot 1 september 2019. Gezien u de keuze niet per schenking kan maken, is het belangrijk om alle gedane schenkingen correct en volledig te inventariseren.

Indien het niet gewenst is om een verklaring van behoud af te leggen of er vonden schenkingen plaats ná 1 september 2018, dan heeft u nog andere opties. U kan een punctuele erfovereenkomst sluiten, waarbij enkel de medewerking van de begiftigde vereist is, een familiepact opstellen waarbij u echter alle kinderen moet betrekken of eventueel werken met een testament.

Gepubliceerd op 15/05/2019
Thomas Verlinden, tverlinden@deloitte.com

Did you find this useful?