actualiteiten-mei-2020

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief mei 2020

In deze editie: Op een duurzame manier naar ‘het nieuwe normaal’ | Uw contracten heronderhandelen en aanpassen? | Kmo’s voortaan sneller betaald | Naar een meer gediversifieerde financieringsmix voor uw onderneming? | Nieuwe jaarrekeningschema’s en -modellen | Inspringen met het maatschapsvermogen in het familiebedrijf

Actualiteiten, mei 2020

Op een duurzame manier naar ‘het nieuwe normaal’
Met een gefaseerde heropstart in het vooruitzicht zullen de beslissingen die u als ondernemer neemt in de komende dagen en weken een strategisch verschil maken op de (middel-)lange termijn en op de financiële gezondheid van uw bedrijf. 

Uw contracten heronderhandelen en aanpassen?
Het COVID-19-virus zorgt wereldwijd voor situaties die we tot voor kort nooit hadden kunnen bedenken. Bovendien verandert de situatie van dag tot dag, onder meer door de maatregelen van de overheid. Dit heeft ook een grote impact op de uitvoering van uw contracten.

Kmo’s voortaan sneller betaald
Sinds 29 april 2020 is een wetswijziging in werking getreden die heel wat kmo’s wellicht graag zien komen in deze coronacrisis.

Naar een meer gediversifieerde financieringsmix voor uw onderneming?
Naar aanleiding van de COVID-19 situatie gaat de komende weken en maanden bijzondere aandacht naar cash en werkkapitaal beheer. Voor korte termijn financieringsbehoeften zullen bestaande en eventuele bijkomende bankfinancieringslijnen maximaal benut kunnen worden. Deze bijkomende financiering kan onder andere via de garantieregeling van de Vlaamse en Federale overheid ondersteund worden.

Nieuwe jaarrekeningschema’s en -modellen
Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31/12/2019 en vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de Opt-in-regeling, voorzien bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, moeten bij de opmaak van hun jaarrekening reeds de nieuwe wettelijk vastgelegde schema’s gebruiken. 

Inspringen met het maatschapsvermogen in het familiebedrijf 
Eén van de essentiële kenmerken van de maatschap is het ‘winstoogmerk’. Dit betekent dat het ingebrachte vermogen als een goed huisvader moet worden beheerd, teneinde dit vermogen minstens in stand te houden en bij voorkeur te doen aangroeien. Maar wat indien het plots moeilijk gaat in het familiebedrijf? Kan een maatschap haar vermogen dan zonder meer ter beschikking stellen, gelet op haar ‘winstoogmerk’?

Did you find this useful?