contracten-heronderhandelen-aanpassen

Article

Uw contracten heronderhandelen en aanpassen?

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2020

Het COVID-19-virus zorgt wereldwijd voor situaties die we tot voor kort nooit hadden kunnen bedenken. Bovendien verandert de situatie van dag tot dag, onder meer door de maatregelen van de overheid. Dit heeft ook een grote impact op de uitvoering van uw contracten.

Harde tijden zijn niet altijd overmacht

Vele ondernemingen wensen zich vandaag op overmacht te beroepen om een contract niet te hoeven uitvoeren. Dit is echter niet altijd een evidentie. De partij die (tijdelijk) stopt met het contract na te leven, moet kunnen bewijzen dat dit te wijten is aan overmacht. Juridisch is er echter maar sprake van overmacht indien de uitvoering van de verbintenis onmogelijk geworden is.

Door bepaalde overheidsmaatregelen kan dit het geval zijn. Wanneer u echter een betalingsverplichting heeft, zal overmacht u géén excuus geven. Geld betalen is immers niet onmogelijk, zelfs indien u door de crisis in cashflowproblemen komt.

Bovendien heeft overmacht meestal het opschorten of het beëindigen van het contract tot gevolg. Dit is niet altijd een wenselijke uitkomst voor de partijen. Overmacht biedt dus vaak geen perfecte oplossing.

Wat dan wel doen?

Wanneer de uitvoering van uw contractuele verplichtingen niet onmogelijk, maar wel disproportioneel zwaar is geworden, spreken we juridisch over een situatie van hardship.

In geval van hardship heeft u het recht om met uw contractspartij bepaalde contractvoorwaarden te heronderhandelen zodat het economisch evenwicht hersteld kan worden. Alle contractspartijen hebben immers baat bij goede afspraken, vandaag en naar de toekomst toe. Het spreekt dan ook voor zich dat in alle contracten die u vanaf vandaag sluit, de clausule over overmacht veel meer moet zijn dan een copy-paste uit één of ander model. Ook een clausule specifiek over hardship is een must.

Hoe pak ik dat aan?

Brengt de crisis u zelf in moeilijke omstandigheden om uw contracten nog na te komen? Dit is uw stappenplan.

  1. Contacteer de andere partij. Leg uit wat de impact van de crisis is op het contract en nodig de andere partij uit om het te heronderhandelen.
  2. Indien de tegenpartij u afwimpelt kan een juridisch onderbouwde commerciële brief uw tegenpartij duidelijk maken dat ze verplicht is om met u het gesprek aan te gaan.
  3. Bereid het gesprek goed voor. Failing to prepare is preparing to fail! Wat is voor beide partijen belangrijk op korte én lange termijn?
  4. Bedenk in uw voorbereiding zo veel mogelijk opties: Hoe een win-win bereiken ondanks de moeilijke omstandigheden?
  5. Start een open gesprek en luister actief naar de andere partij.
  6. Heeft u goed begrepen wat de andere partij belangrijk vindt? Leg dan samen zo veel mogelijk opties op tafel.
  7. Geef elke optie een eerlijke kans, ook als ze op het eerste zicht onrealistisch of nadelig lijkt. Vaak leidt een schijnbaar slecht idee tot de perfecte oplossing.
  8. Filter samen met de andere partij die opties er uit die de gezamenlijke belangen het beste dienen.
  9. Een echte win-win gevonden? Giet die afspraken dan in een geschreven en ondertekend akkoord om toekomstige discussies te vermijden.

Wie kan mij helpen?

Uw eigen business kent u uiteraard zelf het best. Uw accountant en juridisch adviseur kunnen helpen om zo veel mogelijk opties in kaart te brengen die zowel financieel als juridisch haalbaar zijn.

Goede communicatie en slim onderhandelen onder grote (financiële) stress blijkt vaak moeilijk. Om u daarin te helpen zijn er twee mogelijkheden. Ofwel laat u zich begeleiden door een adviseur die geschoold en ervaren is in communicatietechnieken en win-win onderhandelingen. Deze adviseur kan u helpen wanneer de discussie aan de (virtuele) tafel dreigt te ontsporen.

Het is ook mogelijk om samen een Erkend Bemiddelaar aan te stellen. De bemiddelaar zal met veel ervaring en wetenschappelijk onderbouwde communicatietechnieken helpen om samen tot een oplossing te komen.

Wanneer de Erkend Bemiddelaar een akkoord meetekent, krijgt dat dezelfde waarde als een finaal vonnis van de rechtbank. Houdt de andere partij zich niet aan de afspraken, dan kan u rechtstreeks naar de deurwaarder.

 

Gepubliceerd op 28/05/2020
Kristof Cox, krcox@deloitte.com

Did you find this useful?