duurzame-manier-nieuwe-normaal

Article

Op een duurzame manier naar ‘het nieuwe normaal’

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2020

Met een gefaseerde heropstart in het vooruitzicht zullen de beslissingen die u als ondernemer neemt in de komende dagen en weken een strategisch verschil maken op de (middel-)lange termijn en op de financiële gezondheid van uw bedrijf. Zeker in deze onzekere tijden is het cruciaal om op een objectieve en onderbouwde manier strategische keuzes te maken en hun organisationele en financiële impact te evalueren. Deze keuzes liggen niet voor de hand, waardoor er vanuit scenario’s moet worden gedacht.

Vandaag moet u uw onderneming niet enkel klaarstomen voor de gefaseerde heropstart, maar moet u zich ook wendbaar en flexibel opstellen met een aantal scenarioplannen voor de onzekere, komende maanden.

Aandacht voor de balans tussen korte en langetermijnkeuzes

Vandaag loopt u het risico om uw inspanningen te richten op de korte termijn. Een plan voor de korte termijn met een duidelijke visie op (middel-)lange termijn en onderbouwd met een duidelijk zicht op financiële opties, helpt voor een duurzaam herstel. Het is belangrijk geen kortetermijnacties te nemen, waar u als ondernemer op lange termijn spijt kan van krijgen.

Daadkrachtige beslissingen gebaseerd op een combinatie van ondernemerschap en objectieve, data-gedreven inzichten

In deze ongeziene tijden is het nodig om op een gefundeerde en objectieve manier beslissingen te kunnen nemen, al dan niet samen met uw management team. Hiervoor dienen de strategische en financiele opties onderbouwd te worden met de nodige datapunten, analyses en (markt-)inzichten. Dit om te vermijden dat de keuzes te veel gedreven worden door korte termijn opportuniteiten en buikgevoel.

Scenarioplanning om voldoende wendbaar te zijn

Het herstelplan moet voldoende wendbaar zijn om te kunnen inspelen op de onzekerheden van de komende maanden. Hiervoor moeten verschillende scenario’s uitgewerkt worden met duidelijke criteria wanneer van het ene naar het andere scenario kan overgeschakeld worden.

In een kort en krachtig traject wordt een duurzaam herstelplan naar ‘het nieuwe normaal’ uitgetekend, dat gebaseerd is op objectieve en gefundeerde inzichten en marktreflecties. Hierbij worden een aantal herstelscenario’s uitgewerkt op basis van de verschillende schakels in de waardeketen (zoals leveranciers, aanbod, team en klanten) die hand in hand gaan met een aantal financiële mogelijkheden en implicaties.

Na een korte intake en het analyseren van datapunten en (markt)inzichten, worden één of meerdere workshops met de kernpersonen van uw onderneming ingepland waarbij:

  • De diagnostiek van uw business model, de waardeketen en de financiële basis van uw onderneming wordt besproken en duidelijk in kaart gebracht.
  • Strategische keuzes rond de go-to-market bepaald worden, zoals welke activiteiten, projecten, producten, afzetmarkten prioritair of al dan niet gefaseerd heropgestart zullen worden.
  • Financiële implicaties en opties worden toegelicht en gekozen, denk aan specifieke kostenbesparingen, tijdelijke werkloosheid, financieringsopties zoals mezzanine-financiering, heronderhandelen van bepaalde contracten, etc.

De uitkomsten van de workshop worden vervolgens vertaald in een duidelijk herstelplan voor de volgende 180 dagen met verschillende scenario’s, waarbij ook criteria worden bepaald wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander scenario.

Dit solide herstelplan laat u niet alleen toe om duidelijkheid te scheppen, gefundeerde beslissingen te nemen, maar ook om vertrouwen bij financiële instellingen en andere partners te creëren. Zo zet u op een doordachte manier flexibiliteit en wendbaarheid in om sterker uit de crisis te komen.

 

Gepubliceerd op 28/05/2020
Bruno Peelaers, bpeelaerss@deloitte.com

Did you find this useful?