nieuwe-jaarrekeningschemas-en-modellen

Article

Nieuwe jaarrekeningschema’s en -modellen

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2020

Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31/12/2019 en vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de Opt-in-regeling, voorzien bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, moeten bij de opmaak van hun jaarrekening reeds de nieuwe wettelijk vastgelegde schema’s gebruiken. Dit geldt ook voor vennootschappen opgericht na 1/5/2019. Alle andere vennootschappen moeten deze nieuwe schema’s pas voor het eerst toepassen bij de opmaak van de jaarrekeningen afsluitend na 31/12/2019.

Belangrijkste nieuwigheid hierbij is dat enkel bij kapitaalvennootschappen zoals de NV het kapitaalbegrip nog aanwezig zal zijn. In de BV is het door de aandeelhouders gestorte vermogen terug te vinden onder de rubrieken beschikbare of onbeschikbare inbreng.

De Balanscentrale heeft daarom ook afwijkende modellen voorzien voor de publicatie van de jaarrekeningen van kapitaal- en kapitaalloze vennootschappen. Omdat de neerlegging in XBRL formaat pas vanaf 2021 zal mogelijk zijn, werd er een tijdelijke oplossing uitgewerkt (XBRL-bis 2019), waarbij door het beantwoorden van enkele bijkomende vragen extra informatie zal worden opgenomen in de gepubliceerde jaarrekening. De mogelijkheid blijft wel bestaan om de neerlegging in pdf te doen.

 

Gepubliceerd op 28/05/2020
Tom Vandendungen, tvandendungen@deloitte.com

Did you find this useful?