nog-meer-gediversifieerde-financieringsmix-voor-uw-onderneming

Article

Naar een meer gediversifieerde financieringsmix voor uw onderneming?

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2020

Naar aanleiding van de COVID-19 situatie gaat de komende weken en maanden bijzondere aandacht naar cash en werkkapitaal beheer. Voor korte termijn financieringsbehoeften zullen bestaande en eventuele bijkomende bankfinancieringslijnen maximaal benut kunnen worden. Deze bijkomende financiering kan onder andere via de garantieregeling van de Vlaamse en Federale overheid ondersteund worden.

Op middellange termijn, wanneer de herfinanciering van deze gewaarborgde overbruggingskredieten zich aandient, zal uw onderneming de gepaste post-COVID-19 financieringsstructuur activeren. Tegen de achtergrond van een eventueel lagere rendabiliteit en terugbetalingscapaciteit kan deze financieringsmix een andere samenstelling hebben dan voorheen.

Mogelijk kondigt zich daarom een gedeeltelijke verschuiving naar meer alternatieve financieringsvormen aan, al dan niet gecombineerd met een stevigere kapitaalpositie. Mezzanine-instellingen kunnen hierin een rol spelen via het verschaffen van achtergestelde leningen. Daarnaast zullen heel wat bedrijven ook overwegen om hun kapitaalpositie te versterken. Dit kan via familiaal kapitaal, via de instap van derde (financiële) investeerders in het kapitaal of nog via de desinvestering van een aantal activa of activiteiten. De huidige beschikbaarheid van liquide middelen bij heel wat financiële fondsen en investeerders zullen de diversificatie van de financieringsmix verder ondersteunen.

De financieringsmarkt is de voorbije jaren duidelijk breder geworden. Een tijdige reflectie over het gewenste financieringsprofiel van uw onderneming, gelinkt aan de toekomstig voorziene financiële performantie, is dan ook op korte termijn aan de orde.

 

Gepubliceerd op 28/05/2020
Philippe Artois, partois@deloitte.com

Did you find this useful?