voorafbetalen

Article

Niet (voldoende) voorafbetalen wordt zwaarder belast

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2018

Uiterlijk tegen 10 april 2018 kan uw vennootschap haar eerste voorafbetaling doen van de verschuldigde vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019, tenminste als het boekjaar samenloopt met het kalenderjaar 2018.

Het is niet verplicht om de belasting vooraf te betalen, maar onvoldoende voorafbetalen wordt gesanctioneerd door een belastingvermeerdering.

Kmo-vennootschappen krijgen geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen voor de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting.

Deze vermeerdering is gelijk aan 2,25 maal de ‘basisrentevoet’, zijnde de interestvoet van de ECB op 1 januari van het belastbare tijdperk. Vanaf aanslagjaar 2019 wordt de basisrentevoet verhoogd tot minimaal 3 %. Op die manier is de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetaling gelijk aan minimaal 6,75 % (2,25 x 3).

Bovendien wordt de regel afgeschaft die stelt dat een vennootschap geen vermeerdering moet betalen wanneer deze minder bedraagt dan 0,5 % van de belasting waarop ze is berekend of (niet-geïndexeerd) 40 EUR.

Gepubliceerd op 15/03/2018

Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?