zomerakkoord

Article

Nog steeds beleggen via uw vennootschap?

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2018

Het Zomerakkoord wijzigt vanaf 2018 de spelregels die van toepassing zijn als u belegt via uw (familiale) vennootschap. Is het fiscaal gezien nog altijd interessant om te beleggen in aandelen via uw vennootschap?

Tot eind vorig jaar werd beleggen in aandelen gunstig behandeld in de vennootschapsbelasting.

Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door kmo-vennootschappen werden zelfs volledig (100 %) vrijgesteld. Voor grote vennootschappen was er steeds een minimumbelasting van 0,412 % van toepassing op de meerwaarde.

De DBI-aftrek zorgde er onder bepaalde voorwaarden (zie verder) voor dat 95 % van de ontvangen dividenden werden vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Nieuwe regels

Vanaf 2018 moet een vennootschap op de bij de verkoop van aandelen gerealiseerde meerwaarde vennootschapsbelasting betalen. Enkel wanneer voldaan is aan de DBI-voorwaarden, moet de vennootschap geen belasting betalen op de meerwaarden op aandelen. Concreet betekent dit dat aan drie voorwaarden moeten worden voldaan.

De taxatievoorwaarde: dividenden en meerwaarden moeten hun oorsprong vinden in vennootschappen die onderworpen zijn aan een ‘normaal’ belastingregime.

De permanentievoorwaarde: uw vennootschap moet de aandelen gedurende minstens 1 jaar ononderbroken hebben aangehouden.

De participatievoorwaarde: dit betekent dat de ontvangende vennootschap minstens een deelname van 10 % moet hebben in het kapitaal van de uitkerende vennootschap of een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen EUR.

Nieuw is dat deze voorwaarde wordt doorgetrokken naar het regime van meerwaarden op aandelen. Omdat beleggende vennootschappen meestal geen 10 % van de aandelen van de uitkerende vennootschap bezitten, worden de meerwaarden op aandelen niet langer vrijgesteld maar belast aan het (nieuwe) algemeen of verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting.

Indien toch voldaan is aan alle voorwaarden, zal uw vennootschap kunnen genieten van een volledige vrijstelling van de ontvangen dividenden. Dit komt omdat de DBI-aftrek wordt opgetrokken van 95 % naar 100 %.

Nog interessant?

Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt beleggen in aandelen door uw vennootschap meestal minder interessant. Uw vennootschap kan echter ook beleggen in andere soorten beleggingen dan aandelen. Denk bijvoorbeeld aan de populaire DBI- beveks die niet onderworpen zijn aan de participatievoorwaarde.

Beleggen via uw vennootschap betekent dat u aan de slag kunt gaan met brutogelden van uw vennootschap, dus vóór betaling van
bijkomende belastingen en zo een rendement op een hoger startbedrag kunt genereren. U moet dus niet eerst de gelden uitkeren onder de vorm van loon of dividend die beiden een hoge belastingdruk ondergaan.

U kunt ook beslissen om eerst geld op fiscaalvriendelijke manier uit uw vennootschap te halen en vervolgens privé te beleggen. In de personenbelasting blijven meerwaarden op aandelen immers meestal onbelast en ondergaan dividenden een bevrijdende roerende voorheffing.

In ieder geval gaat u beter niet over één nacht ijs en laat u zich best bijstaan bij de keuze van de voor u beste beslissing. Wij staan alvast klaar om hierbij te helpen.

Gepubliceerd op 15/01/2018
Nele VanCaeneghem
 

Did you find this useful?