belofte

Article

Belofte maakt schuld

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2018

“Eén jaar plantgarantie”. “Nieuwe planten die het eerste jaar in uw tuin niet overleven, worden vervangen”. De extreem droge en warme zomer van 2018 heeft menig tuinaannemer een financiële kater bezorgd. “Software op maat met helpdesk 24/7” lijkt vaak toch meer developmentkosten en tijd nodig te hebben dan eerst voorzien, en die 24/7 is – eens alle loonkosten opgeteld zijn – ook een duur scenario …

Ken op voorhand de juridische gevolgen van uw aanbod

Alles begint bij een duidelijke en correcte omschrijving van de producten en diensten die u aanbiedt. Zo moet de softwareontwikkelaar duidelijk de scope van zijn opdracht afbakenen: wat is wel, maar vooral wat is niet inbegrepen in de prijs? Wordt een meerprijs aangerekend voor extra werkzaamheden of onverwachte wendingen tijdens de ontwikkeling of wordt een volledig werkend programma gegarandeerd tegen een vaste overeengekomen prijs? Is er effectief een helpdesk 24/7 nodig of kan niet beter enkel bijstand op werkdagen voorzien worden?

Naadloos daarbij aansluitend is het essentieel te bepalen of de onderneming een resultaats- of inspanningsverbintenis aangaat. De tuinaannemer gaat een resultaatsverbintenis aan wanneer hij zonder meer garandeert dat alle planten de zomer zullen overleven.

Van zodra dit resultaat niet wordt behaald, is hij aansprakelijk. Enige uitweg is het aantonen van overmacht. Het is evenwel zeer twijfelachtig of de uitzonderlijke droogte als onvoorzienbaar en onvermijdbaar kan worden beschouwd en tot de onmogelijkheid leidt om de garantie na te komen. Bij een inspanningsverbintenis daarentegen ligt de bewijslast anders en is de tuinaannemer slechts aansprakelijk indien de klant een fout of onvoldoende inspanningen van de tuinaannemer aantoont.

Leverings- en uitvoeringstermijnen horen ook in dit rijtje thuis. Uw onderneming moet eerst beslissen of het praktisch haalbaar is om een bindend engagement op vlak van timing op te nemen, dan wel of termijnen louter richtinggevend moeten zijn. Wat is het gevolg wanneer de beloofde timing niet wordt gehaald? Komt alles dan te vervallen of moet er een minprijs worden toegepast?

En wat met de betaling, hebt u daar strategische keuzes in gemaakt? Beslist u een voorschot te vragen en daarna te factureren in schijven naar gelang de uitvoering? Of wordt de totaliteit pas na voltooiing gefactureerd? Hoe dekt u zich doeltreffend in tegen laattijdige betaling?

In zowat alle algemene voorwaarden staat een eigendomsvoorbehoud. Het is maar de vraag of dit effectieve bescherming biedt. Eigendomsvoorbehoud heeft weinig nut als u bijvoorbeeld snel bederfbare producten verkoopt.

Bouw juridische reflexen en checks in

Als niet-jurist is het zeker niet eenvoudig om zich wegwijs te maken in juridische documenten, om het belang van concrete clausules te beoordelen of om de implicaties van bepaalde toezeggingen in te schatten.

Het is daarom aangewezen om ook de commerciële medewerkers vertrouwd te maken met de contracten en voorwaarden, en met een aantal juridische basisprincipes en valkuilen. Typisch voorbeeld zijn Incoterms. Deze regelen niet alleen de plaats van levering, maar ook en vooral wie het risico en de kosten van de levering op zich neemt. Afwijkingen op de standaard Incoterms hebben dan ook verstrekkende gevolgen. Niets verkeerd om een aantal non–negotiables te bepalen ...

Een doordachte strategie, goede overeenkomsten en algemene voorwaarden en de juiste juridische reflexen en checks zullen u helpen het vertrouwen van uw klanten te bevestigen.

Gepubliceerd op 03/12/2018
Elke Debeer, eldebeer@deloitte.com

Did you find this useful?