personenbelasting

Article

Optimalisaties in de personenbelasting

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2018

Wie wil er nu niet fiscaal zo goed mogelijk optimaliseren? Sommige fiscale stimuli zijn echter minder goed gekend of wat in de vergetelheid geraakt. Hierna een kleine opfrissing.

Pensioensparen

Spaar voor uw pensioen. Vanaf inkomstenjaar 2018 bestaat het systeem van duaal pensioensparen. De traditionele formule voorziet in een jaarlijkse maximumstorting van 960 EUR tegen een belastingvermindering van 30 % of maximum 288 EUR in 2018. Een nieuwe, tweede formule bestaat uit een jaarlijkse maximumstorting van 1.230 EUR met een belastingvermindering van slechts 25 % of maximum 307,50 EUR in 2018. Noteer dat 270 EUR extra storting dus wel maar 19,5 EUR belastingbesparing oplevert.

Pas op met stortingen tussen 960 EUR en 1.230 EUR. Van zodra u 1 EUR meer stort dan 960 EUR valt uw belastingvoordeel terug van 30 % tot 25 % en dit voor het volledige bedrag. Om die reden, moet u als pensioenspaarder uw keuze om meer te betalen dan 960 EUR uitdrukkelijk bevestigen aan uw bank of verzekeraar. Deze keuze is definitief en onherroepelijk voor het betrokken inkomstenjaar. U kan wel opnieuw overschakelen op de oude formule in een volgend jaar. Het jaar waarin u 65 jaar wordt, kunt u geen belastingvermindering voor pensioensparen meer genieten.

Levensverzekering

Ook via een levensverzekering kunt u een extraatje sparen voor uw pensioen. Bovendien kunt u via een levensverzekering ook na uw 65ste verjaardag nog verder sparen. De datum van uitkering van het bijeen gespaarde kapitaal wordt immers via een contract vastgelegd. Jaarljkse kunt u een maximale premie van 2.310 EUR storten, waarop u een belastingvermindering van 30 % of maximaal 693 EUR geniet. Deze belastingvermindering maakt deel uit van de korf van het langetermijnsparen. Dit wil zeggen dat wanneer u nog een lening heeft die eveneens in deze korf valt, er waarschijnlijk geen ruimte meer zal zijn voor een levensverzekeringspremie.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen kunnen premies storten voor een VAPZ bij hun sociale verzekeringskas. De bijdrage voor een ‘gewoon’ plan bedraagt minimum 1 % en maximum 8,17 % van het netto-beroepsinkomsten van de zelfstandige dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen. Er geldt een absoluut maximum van 3.187,04 EUR (aj. 2019). Daarnaast bestaat ook een ‘sociaal’ VAPZ. Hier is de bijdrage 15 % hoger dan bij een ‘gewoon’ VAPZ met een maximum van 3.666,85 EUR (aj. 2019). De betaalde bijdragen worden beschouwd als sociale bijdragen en zijn dus integraal aftrekbaar als beroepskosten.

Dienstencheques / wijk-werkcheques (Brussels Gewest: PWA-cheques)

Huishoudelijke klusjes kunt u fiscaal interessant uitbesteden door gebruik te maken van dienstencheques of wijk-werkcheques. Elke belastingsplichtige kan jaarlijks genieten van een belastingvermindering van 30 % (Vlaamse Gewest) op een aankoop van dienstencheques tot 1.470 EUR (aj. 2019). Wij raden u aan om ook  uw partner een gebruikersovereenkomst te laten sluiten met de dienstencheque-instelling en cheques aan te kopen op naam van uw partner wanneer u zelf uw maximum aankoopbedrag van 1.470 EUR heeft benut. Zo kan u beiden genieten van de belastingvermindering.

Giften

Tot slot, kunnen ook giften van minimaal 40 EUR aan een erkende instelling worden afgetrokken in de belastingaangifte.

Gepubliceerd op 03/12/2018
Inge Sercu, isercu@deloitte.com

Did you find this useful?